Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 7 stycznia 2011 roku

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 7 stycznia 2011 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 14 stycznia 2011 roku o godz. 11. 30 III sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2010 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
8. Ślubowanie radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Marię Męcik na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Myszkowie, II Liceum Profilowanego w Myszkowie i Liceum Profilowanego w Żarkach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011.
a) Przedstawienie projektu uchwały wraz z omówieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Budżetowo – Finansowej,
b) Przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowo – Finansowej.
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i o prognozie kwoty długu.
d) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii i wniosków Komisji Rady Powiatu.
e) Uwagi i stanowiska klubów radnych.
f) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
g) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.

11

STY

2011

66514

razy

czytano

admin

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.