Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

V sesja Rady Powiatu w Myszkowie - 25 marca

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 16 marca 2011 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 25 marca 2011 roku o godz. 10.00 V sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2011 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie Powiatu Myszkowskiego za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2011 rok w ramach Programu „ Uczenie się przez całe życie Comenius”
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr III/27/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 14.01.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2011 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie poprzez likwidację oddziału dla przewlekle chorych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2011 – 2014.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Biznes Otwarty dla Wszystkich” w ramach działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, POKL, w ramach konkursu 1/POKL/6.2/2010, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Zamknięcie obrad sesji.

17

MAR

2011

68794

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.