Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

We wtorek 26 lipca radni podczas tajnego głosowania na XIII Nadzwyczajnej Sesji zdecydowali się przekazać rządy nad Powiatem w ręce Wojciecha Pichety. Oprócz najważniejszej funkcji w urzędzie wybrano również Wicestarostę i członków nowego Zarządu.

Zgodnie z zasadami podejmowania uchwał w sprawie wyboru władz Powiatu, w pierwszej kolejności powołano Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwali: Dorota Kaim-Hagar, Anna Socha-Korendo, Rafał Kępski i Piotr Kołodziejczyk, natomiast w Komisji Uchwał i Wniosków zasiedli Krzysztof Gajdziak i Michał Trojakowski. Podobnie, jak na jednej z poprzednich Sesji, na kandydata do urzędu Starosty Klub PO zgłosił Janusza Jakubca. Z ramienia Przyszłości zaproponowano Wojciecha Pichetę. Po odczytaniu regulaminu i przygotowaniu kart do głosowania radni przystąpili do wyborów. Zgodnie z protokołem tajnego głosowania w głosowaniu oddano 18 głosów ważnych. Na Wojciecha Pichetę swój głos oddało 10 radnych, natomiast Janusza Jakubca poparło 8 głosujących. W ten sposób uzyskano bezwzględną większość i podjęto uchwałę w sprawie powołania nowego Starosty. W tym miejscu głos zabrał obecny na sali Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski. Oprócz słów gratulacji, Wicemarszałek zapewnił radnych o chęci współpracy i życzył powodzenia nowemu Staroście i członkom Zarządu.

Pierwszą decyzją, którą podjął nowy włodarz już podczas Sesji, było wskazanie kandydata na urząd Wicestarosty. Powołując się na dotychczasową współpracę i osiągnięcia Jana Kierasa, Wojciech Picheta zaproponował kandydaturę dotychczasowego Wicestarosty. Decyzję Starosty poparło 12 radnych, natomiast przeciwnych było 5 osób. Jeden głos uznano w tym głosowaniu za nieważny. W dalszej części posiedzenia Starosta Picheta zaproponował do składu nowego Zarządu 2 dotychczasowych członków, tj. Piotra Bańkę i Michała Trojakowskiego, oraz Mariusza Trepkę – obecnego Wiceprzewodniczącego Rady. Radni Trepka i Bańka otrzymali w tajnym głosowaniu po 14 głosów poparcia. Za kandydaturą Michała Trojakowskiego było natomiast 12 radnych. W ostatnich trzech głosowaniach wszystkie głosy były ważne i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przed przejściem do kolejnego punktu głos zabrał radny Mariusz Trepka. Z racji wejścia do Zarządu Powiatu, poinformował obecnych o rezygnacji z dotychczasowej funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.

Ostatnim punktem XIII nadzwyczajnej Sesji było podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Leona Okraski. Z racji niezmienionego stanu prawnego, co do nieskutecznego powiadomienia radnego o sprawie, radna Dorota Kaim-Hagar prosiła o wykreślenie zagadnienia z porządku obrad. Decyzją Przewodniczącego Janusza Jakubca głosowano jednak nad podjęciem uchwały. Decyzję tę poparło w sumie 5 radnych, natomiast przeciwnych było 11 osób. 2 uprawnionych wstrzymało się od głosu.

Przed zamknięciem obrad, Pan Jakubiec poinformował obecnych o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego w Radzie Powiatu.

O stanowisko Starosty Myszkowskiego ubiegali się Wojciech Picheta i Janusz Jakubiec (od lewej)

Na obradach Rady Powiatu obecny był Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski

26

LIP

2011

94118

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

26.07a_260130424.jpg

Zdjęcie: 26.07a_260130424.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.