Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zgodnie z postanowieniem Przewodniczącego Rady Powiatu na dzień 18 lipca 2011 r. zwołano Sesję Nadzwyczajną. Według porządku posiedzenia w tym dniu miał nastąpić wybór nowego Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu.

Na prośbę radnych, którzy wnioskowali o zwołanie posiedzenia, do porządku wprowadzono dodatkowe punkty. Obrady poszerzono o uchwały dotyczące spraw bieżących, tj. przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do projektów partnerskich współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z Urzędem Miasta w Myszkowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie jako liderami projektów, zmiany uchwały VII/51/2011 z 28 kwietnia 2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Starostwa Powiatowego w Myszkowie, powierzenia Powiatowi Zawierciańskiego realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Myszkowskiego, powierzenia prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczących organizacji Dożynek Powiatowych.

Po zasięgnięciu opinii Radcy Prawnego nie wyrażono zgody na włączenie do porządku uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Leona Okraski. W związku z nieskutecznym powiadomieniem radnego o wygaśnięciu mandatu i brakiem możliwości złożenia wyjaśnień, istniało duże prawdopodobieństwo uchylenia uchwały przez organ nadzoru.

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli rezygnację Pana Leona Okraski ze stanowiska Starosty Myszkowskiego oraz Zarządu Powiatu w związku z rezygnacją Starosty Okraski. Z uwagi na kolejne uchwały konieczne było powołanie Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzić miała wybór nowego Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu. W skład Komisji weszli: Dorota Kaim-Hagar, Grażyna Kolasa-Gotkowska, Piotr Kołodziejczyk oraz Mariusz Morawiec. Do wyborów na stanowisko Starosty zgłoszonych zostało dwóch kandydatów: Wojciech Picheta z ugrupowania „Przyszłość” oraz Janusz Jakubiec z Platformy Obywatelskiej. Przed głosowaniem kandydaci mieli czas, aby zaprezentować wizję i kierunek zarządzania Powiatem. Pan Picheta skupił się przede wszystkim na zmniejszeniu bezrobocia i rozwoju turystyki w powiecie. Priorytetem dla Pana Jakubca były natomiast kwestie ekonomiczne Powiatu. Mowa była o zmniejszeniu zadłużenia i wykorzystaniu w pełni środków unijnych w planowanych inwestycjach. Po dodatkowych pytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach przez kandydatów, obecni członkowie Rady wzięli udział w tajnym głosowaniu. Głosowało 18 radnych. Pięć osób oddało swój głos na Janusza Jakubca, natomiast dziewięć głosów otrzymał Wojciech Picheta, cztery osoby wstrzymały się od głosu. W efekcie nie uzyskano bezwzględnej większości głosów. Brak wyboru nowego Starosty uniemożliwił radnym przejście do kolejnych punktów posiedzenia. Następne głosowanie przeprowadzone zostanie na jednej z kolejnych Sesji.

Pan Janusz Jakubiec

Pan Wojciech Picheta

20

LIP

2011

94035

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

18.07b_997014058.jpg

Zdjęcie: 18.07b_997014058.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.