Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

X Sesja nadzwyczajna i Posiedzenie Zarządu Powiatu

Decyzją Przewodniczącego Rady Powiatu na dzień 13 lipca zwołano nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu. Tematem posiedzenia była uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Po spotkaniu radnych członkowie Zarządu udali się na obrady Zarządu Powiatu.

Na wniosek grupy pięciu radnych Przewodniczący Janusz Jakubiec zwołał X Sesję Rady Powiatu. Odczytując treść art. 190 pkt. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Przewodniczący wymienił możliwe przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego. Wniosek radnych dotyczył ust. 3, który za przyczynę podaje „utratę prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów”. Podstawą w tym przypadku był wyrok Starosty z dnia 10 czerwca 2011 r. Przepisy nakładają w tym wypadku obowiązek umożliwienia złożenia wyjaśnień radnemu, którego uchwała ma dotyczyć. W związku z tym, że zawiadomienie radnego Okraski o zwołanej Sesji i dostarczenie projektu uchwały można było uznać za nieskuteczne, procedura budziła zastrzeżenia formalne u radców prawnych. Grupa wnioskodawców zwołania Sesji nie wyraziła zgody na poszerzenie obrad o dodatkowe punkty, które miałyby dotyczyć przyjęcia rezygnacji Starosty i powołania nowego Zarządu. Uczestnicy posiedzenia zaproponowali omówienie wszystkich tematów i podjęcie uchwał na kolejnej sesji, która planowana jest na poniedziałek 18 lipca o godz. 13.00.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu poruszono głównie tematy z zakresu kultury i sportu. W sierpniu planowanych jest wiele imprez kulturalnych i sportowych. Zarząd Powiatu przekazał środki na dofinansowanie V Folkloriady Jurajskiej „Starodawne i Bliskie Czasy”. Impreza ma charakter ogólnopolski i będzie miała miejsce w dniach 6-7 sierpnia w Żarkach Letnisko. Duża uroczystość planowana jest również w dniach 13-14 sierpnia w Gminie Niegowa. Proboszcz parafii p.w. Św. Jana Berchmansa w Gorzkowie-Trzebniowie organizuje piknik pn. „Z Maksymilianem na Maxa”. W ramach imprezy planuje się wyścig rowerowy oraz liczne konkursy z nagrodami.

Członkowie Zarządu omówili również temat tegorocznych Dożynek Powiatowych. Uroczystość planuje się zorganizować w Gminie Niegowa w ostatnią niedzielę sierpnia. Uchwałę w tej sprawie radni podejmą na najbliższej Sesji. Wśród materiałów sesyjnych były również projekty uchwał w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do dwóch projektów partnerskich współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2. POKL 2007 – 2013. Środki pozyskane w ramach projektów planuje sie przekazać na aktywizacje osób bezrobotnych. Ich celem będzie wsparcie dla bezrobotnych w postaci szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i środków finansowych na rozwój działalności. Liderem pierwszego projektu będzie Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, natomiast partnerami: PUP w Myszkowie i Kłobucku. W przypadku drugiego, liderem ma być Urząd Miasta w Myszkowie, a jedynym partnerem Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie.

Posiedzenie Zarządu w dn. 13.07.2011 r.

18

LIP

2011

2039

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

13.07b_101816080.jpg

Zdjęcie: 13.07b_101816080.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.