Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie?

W ramach projektu „Wiem więcej i mogę więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowano w dn. 1 lipca 2011 spotkanie na temat „Współdziałania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Myszkowskiego – w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

Projekt realizowany jest od 2008 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie i w tym roku jest skierowany między innymi do osób doznających przemocy w rodzinie. Spotkanie na temat przeciwdziałania takim zachowaniom prowadziła Anna Wiechcińska, psycholog z wieloletnim stażem i członek Zarządu Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Wśród zaproszonych gości obecni byli Wicestarosta Jan Kieras, Burmistrz Włodzimierz Żak, Zastępca Burmistrza Iwona Franelak, radni Beata Kwiatkowska, Marian Szczerbak, Dyrektor PCPR Grażyna Chałupka, Komendant Powiatowy Policji Artur Klimek oraz pracownicy placówek i instytucji, które na co dzień stykają się z problemem przemocy.

W części powitalnej głos zabrał Wicestarosta Jan Kieras, który mówił o ogromnym znaczeniu rodziny i jej roli jako podstawowej jednostki społecznej. Wicestarosta podkreślił również, jak ważna jest terapia osób, które w młodości doznały przemocy i w dorosłym życiu próbują ją stosować. Część wykładowa podzielona została na dwie prezentacje. Pierwsza dotyczyła psychologicznej sfery sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. W tej części wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia oraz zachowania doznających i stosujących przemoc. Omówiono również formy pomocy i przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom w rodzinie.

W drugiej części słuchacze zdobyli wiedzę na temat koordynacji działań i współpracy służb w obszarze walki z przemocą w rodzinie. Podstawą wykładu była nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie (Dz. U. 125 poz. 842), która weszła w życie 1 sierpnia 2010 roku. Głównymi przesłankami zmian było zwiększenie bezpieczeństwa osób krzywdzonych, skuteczność w egzekwowaniu odpowiedzialności wobec osób krzywdzących i przede wszystkim wypracowanie lepszego modelu współpracy służb. W tym celu konieczne jest powołanie zespołów interdyscyplinarnych, które mają za zadanie realizację działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Członkowie takich zespołów będą opracowywać i realizować plan pomocy w indywidualnych przypadkach oraz monitorować sytuację pokrzywdzonych rodzin.

Spotkanie zakończyło się dyskusją i wymianą doświadczeń zdobytych podczas pracy zawodowej służb i jednostek interwencyjnych.

Zastępca Burmistrza Iwona Franelak oraz Wicestarosta Jan Kieras

04

LIP

2011

68530

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

pokl_efs_501250815.jpg

Zdjęcie: pokl_efs_501250815.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.