Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 23 sierpnia 2011 roku

w sprawie : zwołania XV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 sierpnia 2010 roku o godz. 12 00 XV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu z dnia 8 sierpnia 2011 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
7. Złożenie ślubowania.
8. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2010 roku.
9. Informacja dotycząca stanu realizacji inwestycji pt. „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2011 – 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2011 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Myszkowskiego na finansowanie kosztów zadań i inwestycji w zakresie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia”.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Zamknięcie obrad sesji.

23

SIE

2011

50438

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.