Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 20 października 2011 roku w sprawie : zwołania XVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 27 października 2011 roku o godz. 12 00 XVIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji z dnia 28 września 2011 roku i XVII nadzwyczajnej sesji z dnia 7 października 2011 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Przygotowanie dróg do zimowego utrzymania na sezon 2011/2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Myszkowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2011 rok w ramach projektu „Biznes otwarty dla wszystkich”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2011 – 2014.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zamknięcie obrad sesji.

26

PAŹ

2011

16488

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.