Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Radni Powiatu Myszkowskiego przyjęli ważne uchwały, związane z zadaniami inwestycyjnymi, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie oraz dotyczące wieloletniej prognozy finansowej.

Ostatnia sesja przebiegła stosunkowo szybko. Radni, mając świadomość wagi podejmowanych decyzji, zgodnie przyjęli uchwały dotyczące bardzo ważnych inwestycji i projektów na terenie Powiatu Myszkowskiego.

Projekt „Mam zawód, mam pracę”
Radni zdecydowali się zabezpieczyć środki na ewentualne przystąpienie Powiatu Myszkowskiego do projektu „Mam zawód, mam pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest samorząd Województwa Śląskiego i obejmuje on w formie partnerskiej współpracy 31 powiatów lub miast na prawach powiatu . Organami prowadzącymi projektu są szkoły szkolnictwa zawodowego. Projekt wpisuje się w działania zmierzające do przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy.

Miałby on być realizowany w latach 2012-2013. Jego szacunkowa wartość wynosi 1.186.069 zł, w tym Powiatu Myszkowskiego 165.931 zł.
Nadal jednak nie ma podpisanej umowy na dofinansowanie projektu, dlatego Zarząd Powiatu zaproponował Radzie podjęcie uchwały w związku z zabezpieczeniem środków na ten cel w kwocie 82.966 zł w roku 2012 i 82.965 z roku 2013.

- Nasza dzisiejsza decyzja jest pewnego rodzaju wyprzedzeniem sytuacji. Dążymy do tego, aby rozwiać wątpliwości i przystąpić do realizacji projektu. Chcemy mieć pewność, że przy realizacji zminimalizujemy ryzyko zagrożeń - powiedział Starosta Wojciech Picheta.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że pierwotnie projekt miał być bezkosztowy dla Powiatu, tymczasem już teraz trzeba dopłacać, przy czym nie ma całkowitej pewności, że wydatki związane z projektem na tym się skończą. Ponadto wiele zależy od osiągniętych w wyniku przeprowadzenia projektu wskaźników, które są uzależnione od wielu czynników. Na wiele z nich Powiat Myszkowski nie ma wpływu, np. grupy uczniów biorących w nim udział, którzy są głównymi beneficjentami projektu.

Remont ulicy Bory w Myszkowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1714, ul. Bory w Myszkowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do granicy Powiatu Myszkowskiego z Powiatem Zawierciańskim to ważna inwestycja drogowa. Odcinek ten od dawna wymaga remontu. Zarząd Powiatu Myszkowskiego uznał, że należy skorzystać z nadarzającej się okazji i zobowiązał Dyrekcję Powiatowego Zarządu Dróg do złożenia wniosku w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej o dofinansowanie. Chodzi o pokrycie połowy kosztów.

Rada Powiatu podjęła w związku z tym decyzję o zabezpieczeniu 682 tys. zł środków własnych. Jest to konieczne z uwaga na fakt, że ocenia wniosku będzie odbywać się do końca lipca 2012 roku.
Warto dodać, że Starosta Myszkowski Wojciech Picheta prowadził rozmowy z Powiatem Zawierciańskim w sprawie podpisania porozumienia, aby remont drogi odbył się na jak najdłuższym odcinku.
Nadal toczą się negocjacje w sprawie partycypacji Gminy Myszków w całym przedsięwzięciu. Jeśli Miasto zdecyduje się pokryć połowę udziału własnego, wtedy szanse na pomyślne zakończenie inwestycji poważnie wzrastają. Oznacza to bowiem, że Powiat i Miasto podzieliłyby między siebie koszty, więc realnie zapłaciłyby po 25% (nieco ponad 300 tys. zł).

Termomodernizacja szkół
Rada podjęła decyzję o wprowadzeniu do realizacji w 2012 roku inwestycji kompleksowej modernizacji budynków Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie. Już wcześniej projekt inwestycji, złożony przez Powiat Myszkowski, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną, uzyskując dofinansowanie w wysokości 85%.
Wartość inwestycji to 2.818.506 zł, w tym środki Powiatu 918.506 tys. zł (zaplanowano więcej środków na wypadek, gdyby wystąpiły opóźnienia z przekazaniem pełnej kwoty środków z EFRR).

Warunki na drogach
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił również informację o stanie dróg na terenie Powiatu Myszkowskiego w związku z intensywnymi opadami śniegu. Wynika z niej, że sytuacja jest dobra.

- >Wszystkie drogi, które utrzymujemy były przejezdne. Przygotowujemy się do ataku zimy, który ma nadejść w sobotę i niedzielę. Poszerzamy wszystkie drogi, aby dużą ilość śniegu można było odprowadzić- wyjaśnił Dyrektor J. Pabian.

17

LUT

2012

50020

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.