Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Sesja Rady Powiatu

Radni Powiatu Myszkowskiego przyjęli ważne uchwały, związane z zadaniami inwestycyjnymi, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie oraz dotyczące wieloletniej prognozy finansowej.

Ostatnia sesja przebiegła stosunkowo szybko. Radni, mając świadomość wagi podejmowanych decyzji, zgodnie przyjęli uchwały dotyczące bardzo ważnych inwestycji i projektów na terenie Powiatu Myszkowskiego.

Projekt „Mam zawód, mam pracę”
Radni zdecydowali się zabezpieczyć środki na ewentualne przystąpienie Powiatu Myszkowskiego do projektu „Mam zawód, mam pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest samorząd Województwa Śląskiego i obejmuje on w formie partnerskiej współpracy 31 powiatów lub miast na prawach powiatu . Organami prowadzącymi projektu są szkoły szkolnictwa zawodowego. Projekt wpisuje się w działania zmierzające do przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy.

Miałby on być realizowany w latach 2012-2013. Jego szacunkowa wartość wynosi 1.186.069 zł, w tym Powiatu Myszkowskiego 165.931 zł.
Nadal jednak nie ma podpisanej umowy na dofinansowanie projektu, dlatego Zarząd Powiatu zaproponował Radzie podjęcie uchwały w związku z zabezpieczeniem środków na ten cel w kwocie 82.966 zł w roku 2012 i 82.965 z roku 2013.

- Nasza dzisiejsza decyzja jest pewnego rodzaju wyprzedzeniem sytuacji. Dążymy do tego, aby rozwiać wątpliwości i przystąpić do realizacji projektu. Chcemy mieć pewność, że przy realizacji zminimalizujemy ryzyko zagrożeń - powiedział Starosta Wojciech Picheta.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że pierwotnie projekt miał być bezkosztowy dla Powiatu, tymczasem już teraz trzeba dopłacać, przy czym nie ma całkowitej pewności, że wydatki związane z projektem na tym się skończą. Ponadto wiele zależy od osiągniętych w wyniku przeprowadzenia projektu wskaźników, które są uzależnione od wielu czynników. Na wiele z nich Powiat Myszkowski nie ma wpływu, np. grupy uczniów biorących w nim udział, którzy są głównymi beneficjentami projektu.

Remont ulicy Bory w Myszkowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1714, ul. Bory w Myszkowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do granicy Powiatu Myszkowskiego z Powiatem Zawierciańskim to ważna inwestycja drogowa. Odcinek ten od dawna wymaga remontu. Zarząd Powiatu Myszkowskiego uznał, że należy skorzystać z nadarzającej się okazji i zobowiązał Dyrekcję Powiatowego Zarządu Dróg do złożenia wniosku w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej o dofinansowanie. Chodzi o pokrycie połowy kosztów.

Rada Powiatu podjęła w związku z tym decyzję o zabezpieczeniu 682 tys. zł środków własnych. Jest to konieczne z uwaga na fakt, że ocenia wniosku będzie odbywać się do końca lipca 2012 roku.
Warto dodać, że Starosta Myszkowski Wojciech Picheta prowadził rozmowy z Powiatem Zawierciańskim w sprawie podpisania porozumienia, aby remont drogi odbył się na jak najdłuższym odcinku.
Nadal toczą się negocjacje w sprawie partycypacji Gminy Myszków w całym przedsięwzięciu. Jeśli Miasto zdecyduje się pokryć połowę udziału własnego, wtedy szanse na pomyślne zakończenie inwestycji poważnie wzrastają. Oznacza to bowiem, że Powiat i Miasto podzieliłyby między siebie koszty, więc realnie zapłaciłyby po 25% (nieco ponad 300 tys. zł).

Termomodernizacja szkół
Rada podjęła decyzję o wprowadzeniu do realizacji w 2012 roku inwestycji kompleksowej modernizacji budynków Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie. Już wcześniej projekt inwestycji, złożony przez Powiat Myszkowski, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną, uzyskując dofinansowanie w wysokości 85%.
Wartość inwestycji to 2.818.506 zł, w tym środki Powiatu 918.506 tys. zł (zaplanowano więcej środków na wypadek, gdyby wystąpiły opóźnienia z przekazaniem pełnej kwoty środków z EFRR).

Warunki na drogach
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił również informację o stanie dróg na terenie Powiatu Myszkowskiego w związku z intensywnymi opadami śniegu. Wynika z niej, że sytuacja jest dobra.

- >Wszystkie drogi, które utrzymujemy były przejezdne. Przygotowujemy się do ataku zimy, który ma nadejść w sobotę i niedzielę. Poszerzamy wszystkie drogi, aby dużą ilość śniegu można było odprowadzić- wyjaśnił Dyrektor J. Pabian.
Autor:  Rzecznik
17
LUT
2012
50227
razy
czytano

2600/4304

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski