Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXVIII Sesja Rady Powiatu Myszkowskiego

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie : zwołania XXVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 27 czerwca 2012 roku o godz. 12 00 XXVIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji z dnia 29 maja 2012 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2011 roku.
7. Sprawozdanie na temat przeprowadzonych remontów i napraw dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez PZD Myszków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011 w związku z realizacją projektów unijnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2012 – 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Powiatu w Myszkowie na zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Myszkowskiemu zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zamknięcie obrad sesji.

21

CZE

2012

16719

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.