Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Radni jednogłośnie dla Zarządu Powiatu

Ostatnia sesja Rady Powiatu Myszkowskiego miała szczególne znaczenie ze względu na mające odbyć się głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2011. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za pracą Zarządu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił Starosta Wojciech Picheta. Dodatni wynik i niezachwiana sytuacja finansowa na koniec grudnia ubiegłego roku świadczą o tym, że Zarząd wypełnia zadania racjonalnie i skutecznie.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu, stwierdzając, że spełnione zostały wszelkie wymogi określone w przepisach z zakresu finansów publicznych. Analiza formalno-prawna oraz merytoryczna materiałów przedłożonych przez Zarząd Powiatu w Myszkowie nie wykazała żadnych uchybień.

Obok pozytywnej opinii RIO, bez zastrzeżeń na temat wykonania budżetu wypowiedziały się komisje Rady Powiatu. Kiedy doszło do głosowania, uchwała przeszła jednogłośnie.

- Na przestrzeni całego 2011 roku nie doszło do zachwiania równowagi budżetowej. Zachowana była płynność finansowa. Uzyskane środki pozwoliły na bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań tak wobec własnych pracowników, jak i podmiotów gospodarczych i dostawców. Świadczy o tym również fakt, że na koniec 2011 roku nie wystąpiły w naszym budżecie zobowiązania wymagalne – mówił Starosta Wojciech Picheta, podkreślając przy tym, że wykonanie budżetu nie byłoby możliwe do osiągnięcia w takim zakresie, gdyby nie działania Zarządu Powiatu, służb, jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, a także dzięki zaangażowaniu pracowników w tychże jednostkach i w Starostwie Powiatowym.

Powiat osiągnął w minionym roku dochody w kwocie 67.913.505,65 zł, wydatkował natomiast 66.543.759,95 zł.
Wynik budżetu (liczony dochody-wydatki) jest dodatni i wyniósł (+) 1.369.746,70 zł. Natomiast finalny wynik finansowy budżetu również jest dodatni i wynosi (+) 2.395.329,92 zł. Dane powyższe wskazują, że sytuacja finansowa Powiatu jest stabilna. Dane powyższe wskazują, że Zarząd konsekwentnie i skutecznie realizuje powierzone mu zadania.

08

CZE

2012

2329

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.