Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie : zwołania XXX sesji Rady Powiatu w Myszkowie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 24 sierpnia 2012 roku o godz. 11 00 XXX sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów: z XXVIII sesji z dnia 27 czerwca 2012 roku i z XXIX nadzwyczajnej sesji z dnia 6 lipca 2012 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Myszkowie z działalności „Zespołu” w roku 2011 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2012.
7. Analiza ekonomiczno – finansowa za I półrocze w SP ZOZ w Myszkowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Józefy Kubalskiej na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu z tytułu otrzymanej pomocy finansowej i zmian w planie budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2012 – 2015.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Zamknięcie obrad sesji.

17

SIE

2012

63232

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.