Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie odbyła się prezentacja nowych zasad nabywania uprawnień kierowcy nadzoru starosty oraz zmian w zakresie ustawodawstwa.

W prezentacji uczestniczyło ponad 100 osób – przedstawicieli samorządów z Zawiercia, Częstochowy, Kłobucka i Myszkowa.
Spotkanie otworzył Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, podkreślając wagę prezentacji w związku z tym, iż pojawiają się nowe zadania i obowiązki, wchodzące w życie już 19 stycznia 2013 roku.
Całość poprowadził przedstawiciel Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, który omówił stan prawny w kontekście ustawy o kierujących pojazdami.

Jedna z najważniejszych części prezentacji dotyczyła nowego procesu zdobywania uprawnień do kierowania pojazdem.
Już w drugiej połowie stycznia osoba, pragnąca „wyrobić” sobie prawo jazdy, najpierw będzie musiała złożyć odpowiedni wniosek w starostwie powiatowym. Do wniosku powinny zostać dołączone badania lekarskie.
Następnie w starostwie jest generowany tzw. „profil kandydata na kierowcę” z unikalnym numerem, który będzie w kolejnych etapach służył jako identyfikator procesu szkolenia. Istotnym jest przy tym, że każdy profil będzie odpowiadał jednej kategorii.

Następnym krokiem kandydata (już po uzyskaniu własnego profilu) jest wybór Ośrodka Szkolenia Kierowców. Kiedy to nastąpi, OSK pobiera ze starostwa profil kandydata i zaczyna szkolenie. Każdy kolejny zakończony etap wraz z końcowym egzaminem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego uaktualnia profil danego kandydata. Dostęp do profilu mają tylko uprawnione OSK.

Podczas spotkania można było dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy. Otóż zostały wprowadzone nowe kategorie, m.in.:
- kategoria AM – będzie ona uprawniała do jazdy motorowerem. Wiek niezbędny do uzyskania tej kategorii zostanie podniesiony z 13 do 14 lat. Karta motorowerowa dla osób w wieku od 14 lat podlega wymianie.
- Prawo jazdy kategorii A2 – będzie pośrednią kategorią prawa jazdy między istniejącymi już kategoriami A1 i A. Prawo jazdy tej kategorii będzie uprawniało do prowadzenia motocykli o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Aby uzyskać uprawnienia, młody kierowca będzie musiał najpierw uzyskać prawo jazdy na małe motocykle (A1 w wieku 16 lat lub A2 w wieku 18 lat), następnie po 2-letnim okresie posiadania tych uprawnień będzie miał możliwość uzyskania prawa jazdy na większe motocykle (odpowiednio A2 lub A).

Istotną zmianą w przepisach jest wprowadzenie administracyjnego okresu ważności wydawanych praw jazdy: na 15 lat – dla praw jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz na 5 lat w zależności od terminu badań lekarskich lub psychologicznych – dla praw jazdy kategorii C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E.


Przedstawiciele samorządów z Zawiercia, Kłobucka, Myszkowa, Częstochowy podczas prezentacji

27

LIS

2012

53869

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

prawo_jazdy_708734015.JPG

Zdjęcie: prawo_jazdy_708734015.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.