Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się w 2012 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie informuje, iż dysponuje jeszcze środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym małoletnie) z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), słuchu, mowy (03-L), ruchu (05-R) oraz osoby niepełnosprawne mające trudności w komunikowaniu się, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznawane jest osobom uczącym się i pracującym.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% wartości zadania, a Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% ceny brutto urządzeń.
Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się może być udzielone Wnioskodawcy raz na 3 lata.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PCPR /Myszków ul. Partyzantów 21. I piętro pokój nr 5/. Druki wniosków dostępne są również na stronie www.myszkow.pcpr.pl w zakładce „Rehabilitacja społeczna”.

Wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy złożyć:
1/ Kserokopia prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu
niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy
2/ Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju
niepełnosprawności, trudnościach w komunikowaniu się i braku przeciwwskazań do korzystania z wnioskowanego urządzenia
3/ dokumenty potwierdzające osiągane dochody za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku /VII, VIII, IX 2012r./, wszystkich domowników wspólnie gospodarujących /np. odcinki renty, emerytury, decyzje waloryzacyjne, decyzje przyznające zasiłki, zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu netto lub z ZUS/
4/ Imienna faktura pro- forma lub wycena wnioskowanego urządzenia przynajmniej z dwóch punktów sprzedaży.

09

LIS

2012

85149

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.