Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Starosta Wojciech Picheta uczestniczył w konferencji na temat możliwoœści zatrudniania osób w wieku ponad 50 lat, którą zorganizowano w Powiatowym Urzędzie Pracy. Spotkanie dotyczyło projektu „Zyskać w wieku 50+”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze śœrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 POKL. Ważnymi goœśćmi byli pracodawcy z terenu Powiatu Myszkowskiego i okolic.

Konferencję otworzył dyrektor PUP Marek Węgrzynowicz, a całośœć poprowadzili Marzena Kulak –- Kierownik Referatu ds. Programów Rynku Pracy - oraz specjalista w zakresie programów rynku pracy Przemysław Bąk.

- Bezrobocie dotyka nasz region bardzo mocno. My, jako jednostka samorządu terytorialnego, robimy wszystko, aby umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy. Została podpisana umowa z firmą, która zrewitalizuje 42 ha na tzw. polach będuskich, co znacznie podniesie atrakcyjnoœść inwestycyjną tego obszaru. W tej okolicy będzie biegła obwodnica, która bardzo dobrze skomunikuje cały teren. Trzeba pamiętać, że inwestorzy są - obok dobrych warunków dla podjęcia inwestycji, stworzenia zakładu - bardzo zainteresowani dobrą siecią komunikacyjną- mówił Starosta Wojciech Picheta, zaznaczając, że pracodawca wybierając program i zatrudniając osoby w wieku „50+” ma możliwośœć pozyskania œśrodków.

Przewodniczący Rady Zatrudnienia Andrzej Pluta wyraził natomiast opinię na temat wysokich kosztów pracy, jakie ponoszą przedsiębiorcy, w wyniku czego wiele osób jest zatrudnianych „na czarno”. Wskazał na to, że uzbrojone tereny są ogromnie ważne, bo przyciągają nowych przedsiębiorców, dzięki czemu wzrasta liczba miejsc pracy, ale konieczne są także rozwiązania systemowe na poziomie państwowym, które pozwolą zmniejszyć koszty.

Sam projekt będzie trwał w okresie 01.12.2012 r. – 31.07.2014 r.
Jego głównym celem jest zwiększenie konkurencyjnoœci osób bezrobotnych w wieku 50+ na rynku pracy poprzez ich udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych.
Grupę docelową projektu stanowić będą osoby bezrobotne, kobiety jak i mężczyŸźni w wieku powyżej 50-ego roku życia zarejestrowani w PUP Myszków w tym:
- 51 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 27 kobiet);
- 52 osoby z terenów wiejskich (w tym 27 kobiet).
W ramach projektu przewidziano następujące cele szczegółowe projektu tj.:
- objęcie 112 osób bezrobotnych poœśrednictwem i poradnictwem zawodowym;
- pomoc w nabywaniu umiejętnoœści i zwiększaniu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy (poprzez warsztaty aktywizacyjne);
- zdobycie umiejętnoœści praktycznych do wykonywania pracy na okreœślonym stanowisku u pracodawcy w ramach stażu (30 osób);
- uzupełnienie, podniesienie, zmiana umiejętnoœści i kwalifikacji zawodowych poprzez wsparcie – szkolenia zawodowe;
- operator maszyn i urządzeń sprzątających – 11 osób,
- brukarz – 10 osób,
- opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych -11 osób,
- wsparcie poprzez zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne (50 osób).


W konferencji uczestniczyli pracodawcy i przedstawiciele samorządu

31

STY

2013

13243

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

pracodawcy_754609195.JPG

Zdjęcie: pracodawcy_754609195.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.