Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Stanowisko przyjęte na Konwencie Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP

Konwent Burmistrzów i Wójtów Sląskiego Związku Gmin i Powiatów odbył się w Kaletach w miniony piątek. Jednym z istotnych jego punktów było przyjęcie stanowiska odnoszącego się do wdrażania narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Stanowisko to było konsultowane także w myszkowskim Starostwie Powiatowym.

Przypomnijmy, że dotyczy ono również projektów drogowych złożonych przez Powiat Myszkowski.
Otóż na liście rankingowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wnioski dotyczące dróg Cynków-Wojsławice oraz Bory zajmują obecnie miejsca 24 i 26.
Wnioski te zostały złożone w ubiegłym roku w trakcie naboru wrześniowego. Dofinansowanie zostało ustalone w wysokości 30% kosztów inwestycji. Wnioski na obie drogi w Powiecie Myszkowskim znalazły się znacznie wyżej na liście i kwalifikowały się do dofinansowania.
Niestety w połowie listopada nadeszła niespodziewana informacja o zmianie uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu Odbudowy Dróg. Zakres dofinansowania dla samorządów został nagle zwiększony do 50%. Na dodatek ogólna pula przeznaczona na pomoc uległa zmniejszeniu. W związku z tym zmniejszyła się liczba samorządów, które mogły skorzystać z dofinansowania.
Ponadto otwarto możliwość składania wniosków przez kolejne samorządy w ramach tzw. naboru uzupełniającego. Drugi nabór spowodował naniesienie na listę kolejnych wnioskodawców. Wnioski Powiatu Myszkowskiego, podobnie jak wszystkie inne złożone w trakcie naboru wrześniowego, nie mogły już ulec zmianom. W efekcie wnioski przesunęły się na 24 i 26 miejsce.
Dla Powiatu Myszkowskiego jest to sytuacja niekorzystna.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Konwentu:

Stanowisko
przyjęte na Konwencie Burmistrzów i Wójtów
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
z dnia 1 lutego 2013 roku


w sprawie sposobu i trybu wdrażania Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sytuacji, jaka zaistniała w związku z wdrażaniem Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Z wysoce niestosowaną
i szkodliwą uważamy zmianę zasad finansowania programu i wprowadzanie dodatkowych naborów uzupełniających w trakcie już trwającego konkursu. Praktyka ta jest mocno krzywdząca i podważa zaufanie samorządów powiatowych i gminnych w stosunku do działań Rady Ministrów. Komplikuje planowanie budżetowe i niweczy działania podjęte przez j.s.t. w kierunku przebudowy dróg lokalnych.

Gminy i Powiaty najbardziej zainteresowane programem i przygotowane do wdrażania zadań z zakresu przebudowy dróg złożyły wniosek w konkursie do końca września 2012 roku planując wykonanie zadania w roku 2013r. Po rozstrzygnięciu konkursu okazało się, iż pula środków w województwie śląskim wystarczy dla wszystkich, którzy złożyli aplikacje
w terminie. Szereg gmin i powiatów, które znalazły się na pierwszej liście rankingowej do dofinansowania w ciągu ostatnich trzech miesięcy podjęło stosowane i zawansowane działania w celu realizacji zadań. Odpowiednie zapisy znalazły się w budżetach, przystąpiono do wykupu terenów, poinformowano mieszkańców o uzyskanym dofinansowaniu.

Tymczasem uchwalone przez Radę Ministrów zmiany, polegające na zmniejszeniu o połowę puli środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu dotacji do wysokości 50% wartości zadania podjęte w uchwale Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 roku sprawiły, iż znaczna część gmin i powiatów utraciła dofinansowanie, chociaż spełniła wszystkie wymagania konkursowe i postępowała zgodnie z zaleceniami wynikającymi z narodowego programu.

Ostateczna lista rankingowa gmin i powiatów w województwie śląskim, które zakwalifikowały się do skorzystania z dofinansowania w ramach narodowego programu, została opublikowana w dniu 15 stycznia 2013 roku i obejmuje wnioski złożone w naborze trwającym do 30 września 2012 r. jak i naborze uzupełniającym, trwającym do 20 grudnia 2012 roku

Zaskoczenie w samorządach było olbrzymie po ukazaniu się drugiej i ostatecznej listy rankingowej, ponieważ zmiana zasad finansowania programu w 2013 roku, w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” sprawiła, iż ponad 2/3 zgłoszonych zadań inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych nie otrzyma dofinansowania.

Uchwalone przez Radę Ministrów zmiany, polegające na zmniejszeniu o połowę puli środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu dotacji do wysokości 50% wartości zadania, uderzają przede wszystkim w te samorządy, które znalazły się na wysokich pozycjach listy rankingowej, jednakże tuż poza dostępną alokacją. Decyzja rządu zmniejszająca o połowę kwotę dotacji i zmieniająca poziom dofinansowania już w czasie trwania konkursu, po ogłoszeniu wstępnych list spowodowała, iż wiele samorządów utraciło szansę na otrzymanie dofinansowania z programu, w tym m.in. Gminy Myszków, Koziegłowy, Kłomnice, Knurów, Psary, Jaworzno, Lelów, Żarki. Na zagrożonej pozycji znalazły się również powiaty m.in.: bieruńsko-lędziński, bielski, gliwicki, myszkowski.

Od lat samorządy są przyzwyczajane przez stronę rządową do faktu, iż otrzymują nowe obowiązki, a nie otrzymują na ich realizację środków finansowych. Z wielką przykrością samorządowcy przyjęli kolejny cios ze strony Rady Ministrów. W ramach wdrażania sztandarowego programu rządowego zmiana zasad dofinansowania i nabór uzupełniający sprawiły, iż ponad 2/3 zgłoszonych zadań inwestycyjnych przez na drogach gminnych i powiatowych w województwie śląskim nie otrzyma dofinansowania. Jest to dalece szkodliwa sytuacja, stawiająca szereg gmin i powiatów w bardzo trudnym położeniu. Działanie Rady Ministrów podważają autorytet Państwa, budzą niepokój mieszkańców najbardziej zainteresowanych realizacją inwestycji z zakresu modernizacji dróg lokalnych.

Niezrozumiałe pozostaje uzasadnienie przedstawione przez Radę Ministrów do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, w którym to uzasadnieniu znalazł się zapis: „(…) Celem proponowanej zmiany jest zapewnienie pełnego wykorzystania środków budżetu państwa, przeznaczonych na dotacje celowe w latach 2013-2015, dzięki korzystniejszym dla beneficjentów zasadom dofinansowania zadań z budżetu państwa, które stymulować będą zwiększenie uczestnictwa w programie jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek o słabszym potencjale inwestycyjnym. (…)”.

Zmiana zasad spowodowała sytuację odwrotną. Zwiększenie procentowego udziału dotacji z budżetu państwa w finansowaniu zadań, przy jednoczesnym zmniejszeniu o połowę łącznej kwoty wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu w 2013 roku z pewnością nie wpłynie na zwiększenie uczestnictwa
w programie jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzona zmiana wywoła przeciwny skutek, wsparciem zostanie objęta mniejsza liczba zadań.


Tak kontrowersyjne działania Rady Ministrów w żadnym wypadku nie pomagają gminom
i powiatom, które bez wsparcia finansowego w ramach programu nie są w stanie zrealizować zaplanowanych zadań.Autor:  Rzecznik
07
LUT
2013
82744
razy
czytano

2405/4238

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski