Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 15 marca 2013 roku

w sprawie : zwołania XXXVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 22 marca 2013 roku o godz. 11 00 XXXVII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji z dnia 28 lutego 2013 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Myszkowskim za okres 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na realizację tych zadań w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2013 – 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Zofii Jastrzębskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Myszkowie.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad sesji.

18

MAR

2013

11829

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.