Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie : zwołania XXXVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 kwietnia 2013 roku o godz. 12 00 XXXVIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji z dnia 22 marca 2013 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie powiatu myszkowskiego za rok 2012.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2012 r.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2012.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie Myszkowskim.
11. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013, omówienie potrzeb wykonania remontów cząstkowych dróg, zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania i przeglądów obiektów mostowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Myszkowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ul. E. Kwiatkowskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ul. E. Kwiatkowskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszkowie do Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom ponadgimnazjalnym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2013 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2013 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2013 – 2016.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zamknięcie obrad sesji.

22

KWI

2013

83425

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.