Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie : zwołania XLVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.595 ),

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 27 listopada 2013 roku o godz. 13 00 XLVI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów: z XLIII sesji z dnia 28 października 2013 roku, z XLIV nadzwyczajnej sesji z dnia 6 listopada, z XLV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z dnia 8 listopada 2013 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dot. realizacji inwestycji w 2013 roku.
7. Informacja Dyrektora SP ZOZ w Myszkowie dot. inwestycji i remontów .
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty B.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Grażyny S.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Myszkowskiego: herbu, sztandaru, flagi, flagi stolikowej, banneru, łańcucha i pieczęci.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2013 rok w związku z realizacją projektów unijnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2013 – 2016.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie obrad sesji.

22

LIS

2013

74237

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.