Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Starosta Myszkowski Wojciech Picheta objął patronatem Światowy Dzień Wody- imprezę zorganizowaną w Myszkowie, której inicjatorem był Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie. Decyzją Zarządu Powiatu Myszkowskiego, Starostwo wsparło organizację przedsięwzięcia finansowo i lokalowo. Całość przebiegła w znakomitej atmosferze i okazała się przedsięwzięciem o wielkim znaczeniu edukacyjnym i ekologicznym.

O tym, jak ważna jest woda w życiu człowieka nie trzeba nikomu mówić. Każdego dnia korzystamy z zasobów wodnych, często jednak zapominając, że to nie kran nad umywalką jest ich zasadniczym źródłem.
Uświadamianie ekologiczne w odniesieniu do wody jest więc niezmiernie istotne. Wiedząc więcej, działamy bowiem z większą rozwagą.
Organizatorom myszkowskiego Dnia Wody przyświecała taka właśnie idea: rozbudzenie świadomości i przekazanie ważnej wiedzy.

Obchody w plenerze
Plenerowa część obchodów rozpoczęła się rankiem w czwartek 27 marca. Na stopniach schodów Starostwa Powiatowego licznie zgromadzonych uczestników powitał Starosta Wojciech Picheta. Wśród zebranych dominowała młodzież myszkowskich szkół.
-Woda jest tym, co dla nas najważniejsze. Zbyt często zapominamy, dysponując nią na co dzień, że jej zasoby są ograniczone. Wydaje się, że czystej wody mamy pod dostatkiem, ale w skali całego globu wcale tak nie jest. Zasoby wody słodkiej również mogą się wyczerpać, stąd tak niezmiernie ważna jest świadomość ekologiczna w tym zakresie. Wiedzą o tym ludzie z innych części globu, tam, gdzie każdego dnia trzeba starać się o dostęp do wody- powiedział Starosta w słowach powitania.

Zaraz później rozpoczęły się symultanicznie prowadzone działania, których centralnym miejscem był parking przed Starostwem Powiatowym oraz parking nieopodal marketu Kaufland.
Organizatorzy postawili sobie za cel wieloaspektowe podejście do imprezy, co znalazło odzwierciedlenie w specyfice poszczególnych elementów. Bardzo popularne okazały się happeningi, mające na celu uświadomienie ograniczoności zasobów wody i jej wartości. O pomysłowości organizatorów świadczą m.in. przeprowadzenie adopcji rzeki Warty czy happening „Kolejka po wodę” w ramach Klubu Gaja. Dużym wzięciem cieszył się panel edukacyjny w postaci warsztatów ekologicznych, wyplatania habazi czy badania jakości wody w Warcie.

W specjalnie wydzielonym miejscu parkingu przed Starostwem Powiatowym swoje stoiska miały Klub Gaja – Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne, Lasy Państwowe, Fundacja Przyroda i Człowiek, szkoły z Powiatu Myszkowskiego. Uczestnicy brali udział w konkursach i zabawach z możliwością wygrania wielu atrakcyjnych nagród.

Od samego rana na ścianie Starostwa powstawał mural (rodzaj malowidła), tematycznie związany z charakterem imprezy.

Konferencja poświęcona wodzie
Obchody Dnia Wody miały jednak jeszcze jeden wymiar. W południe w sali sesyjnej Starostwa zaczęła się konferencja „Woda daje życie”. Wśród prelegentów znaleźli się hydrolog Roman Lech, Prezes Zarządu ZWiK Ryszard Woszczyk, Bogdan Czapla z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, Mirosława Mierczyk-Sawicka z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Mariola Łatkowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Paweł Grzybowski ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Klub Gaja”.

Sponsorzy i patroni
Konferencję prowadziły koordynatorki całych Obchodów nauczycielki z Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie Anna Czechowska i Ewa Buzoń-Krupińska, wspólnie z dyrektorem placówki Jerzym Brysiem. Prowadzący złożyli podziękowania instytucjom, które wspomogły imprezę. Byli nimi: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Wytwórnia Wód Juroff, Sokpol, Urząd Miasta Myszkowa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Fabryka Papieru S.A., Kaufland, ZWiK Myszków, Nadleśnictwo Złoty Potok, Nadleśnictwo Siewierz. Imprezie patronowali Starosta Myszkowski, Klub Gaja, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Przyroda i Człowiek, Ruch "Przytulia" oraz prasa lokalna.

W Myszkowie zużywają mało wody
Tematyka konferencji była niezmiernie ciekawa, m.in. Roman Lech wprowadził uczestników w specyfikę występowania wody w glebach, Ryszard Woszczyk opowiedział dystrybucji wody w Myszkowie.
Można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Okazuje się, że Myszkowianie zużywają stosunkowo niewiele wody. Dane statystyczne mówią, że średnie zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca to ok. 100 litrów dziennie, tymczasem w Myszkowie jest to zaledwie 84 litry dziennie.
Podczas konferencji niezwykłą aktywnością i zainteresowaniem problematyką wodną wykazała się młodzież myszkowskich szkół. Prelegenci odpowiadali na bardzo szczegółowe pytania związane z codziennym spożyciem wody i czynnikami wpływającymi na jej jakość.
Obchody Dni Wody w Myszkowie pod patronatem Starosty Myszkowskiego Wojciecha Pichety okazały się wielkim sukcesem. Przede wszystkim należy podkreślić walor edukacyjny, jak również wpływ na pobudzenie świadomości ekologicznej.

Woda jest najważniejsza
Impreza podkreśliła rzecz z pozoru oczywistą, ale nie zawsze w pełni uświadamianą: woda jest źródłem życia. Jest wszak czymś zupełnie niezwykłym, że właściwości świata materialnego, oparte o tę zadziwiającą symfonię czterech podstawowych oddziaływań występujących w naturze, w zestawieniu z kilkoma rodzinami fundamentalnych cząstek tak wspaniale korespondują ze sobą, tworząc wszystko, co jesteśmy w stanie odkryć i zbadać. H2O – znany chyba każdemu wzór chemiczny wody bardzo wyraźnie wskazuje na coś podstawowego właśnie, na rolę cząsteczek złożonych z atomów, które wiążą ze sobą potężne siły. Te cząsteczki i te siły są odpowiedzialne za nasze istnienie, a my sami jesteśmy ich tworem.

Głębokie powiązanie materii organicznej, takiej jaką my sami jesteśmy, opartej na związkach węgla, z czynnikami nieożywionymi, mającymi jednak znaczenie dla jej istnienia, jest samo w sobie czymś z gruntu tajemniczym, co stawia przed nami ogromny cel poznawczy w postaci rozstrzygnięcia zależności nie tylko między światem mikro i makro, ale też ożywionym i nieożywionym. W tej tajemnicy zawiera się odwieczny marsz następujących po sobie generacji. Woda jest jej najistotniejszym podłożem, warunkiem koniecznym.

Jako nieożywiony składnik naszych ciał, budulec naszego życia, jest bezwzględnie najważniejszym z zasobów naturalnych.
Świadomość tego, jak delikatna jest równowaga środowiskowa, w której woda odgrywa ogromną rolę ma wielkie znacznie. Powinniśmy być świadomi, że na świecie nie ma nic stałego i również jakość i dostępność wody będzie zmieniać się w czasie. Staniemy wtedy przed trudnymi zadaniami.
Dlatego, zanim spojrzymy w przyszłość, warto zobaczyć, gdzie jesteśmy dziś. Wiemy, że zasoby wody pitnej w porównaniu do poprzednich wieków są w o wiele większym stopniu wykorzystywane z przeznaczeniem na szeroko rozumianą działalność przemysłową człowieka. Efektem jest wzrost zanieczyszczenia, a co za tym idzie zmniejszenie się ilości wody nadającej się do codziennego wykorzystania. Z jednej strony mamy więc rosnącą populację ludzką, z drugiej malejące zasoby czystej wody.

Zawdzięczamy wodzie życie w sensie naturalnym, że jej związek z nami ma charakter głębokiej materialnej wymiany, lecz poza tym woda stosowana w uprawach stanowi najistotniejszy czynnik gwarantujący produkcję żywności.
W tym sensie również – woda daje nam życie. Jesteśmy od niej uwarunkowani.


Otwarcie obchodów: przemawia Starosta Myszkowski Wojciech Picheta; na zdjęciu z Dyrektorem Jerzym Brysiem oraz koordynatorkami przedsięwzięcia Ewą Buzoń-Krupińską i Anną Czechowską.


Pod gmachem Starostwa zebrał się tłum uczestników


Konferencja: sala Starostwa zapełniła się do ostatniego miejsca


Pod kierunkiem opiekunów młodzież uczestniczyła w happeningach i konkursach


Badanie jakości wody z udziałem młodzieży


Starosta Wojciech Picheta z menzurką w ręce również zapoznał się z jakością wody w Warcie


Stoisko Klubu Gaja oferowało wiele ciekawych materiałów ekologicznych


Stoisko Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Złoty Potok i Siewierz; Starosta Wojciech Picheta z przedstawicielami Lasów i Agnieszką Smugą - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w myszkowskim Starostwie, która uczestniczyła w organizacji Obchodów


Oto ostateczny kształt dzieła na murze Starostwa: mural "Woda daje życie"

28

MAR

2014

86314

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

przyro1_443318958.JPG

Zdjęcie: przyro1_443318958.JPG

Ukryj moduł.