Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Najważniejszym punktem ostatniej sesji Rady Powiatu było przyjęcie absolutorium dla Zarządu z wykonania budżetu za rok 2013. Większość radnych opowiedziała się za udzieleniem absolutorium.

Budżet na rok 2013 był znakomicie zaplanowany, czego dowodem jest bardzo dobra sytuacja finansowa Powiatu Myszkowskiego. Świadczą o tym m.in. wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach, jakie zajął Powiat w roku 2013.
Nie ma więc niczego dziwnego w tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Podobne zdanie na ten temat miały wszystkie komisje Rady Powiatu, w tym Komisja Rewizyjna.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z uzasadnieniem uchwały budżetowej przedstawił Starosta Wojciech Picheta.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, natomiast 4 było przeciw.

Wynik ten świadczy o tym, że Rada w sposób wyraźny popiera działania Zarządu Powiatu. Mimo iż pojawiły się głosy krytyki, wypada stwierdzić, że mniejszej mierze odnosiły się do aspektów czysto finansowych i zasadzały się na uwagach dotyczących całokształtu współpracy na linii Zarząd-Rada. W tym znaczeniu krytykę podniósł Rafał Kępski, zaznaczając dodatkowo, że nie wykorzystano 1,5 mln zł w dziale usuwanie klęsk żywiołowych. Starosta wyjaśnił, że 1,5 mln zł pochodzi z oszczędności, jakie powstały po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zadania drogowe. Pieniędzy tych już później nie dało się wykorzystać, ponieważ środki te – pochodzące z dotacji – są zwracane. Krytycznie ustosunkowali się także radna Zofia Jastrzębska i Dariusz Lasecki, którzy zabierali głos m.in. w kontekście remontu budynku po PUP oraz pracy PZD.

Uwagi krytyczne są najzupełniej naturalną konsekwencją różnicy zdań między opozycją a Zarządem. Głosy krytyki są zawsze kanwą do wypracowania wspólnego stanowiska i Zarząd Powiatu zawsze bierze je pod uwagę. Co jednak najistotniejsze, większość radnych poparła absolutorium głosami radnych Przyszłości, PiS oraz PSL. Głosy przeciwne bądź wstrzymujące się pochodziły od radnych PO i SLD.

Starosta Wojciech Picheta podziękował całej Radzie za poparcie.

- To, że są głosy przeciwne świadczy o tym, że ta Rada żyje, że dyskutuje, że mamy prawdziwą demokrację. Chciałbym podkreślić, że wykonanie budżetu nie byłoby możliwe, do osiągnięcia w takim zakresie, jaki został przedstawiony w sprawozdaniu rocznym, gdyby nie działania Zarządu Powiatu, odpowiednich służb, jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, a także zaangażowania pracowników w tych jednostkach, jak i w Starostwie Powiatowym- stwierdził Starosta.

Dochody Powiatu wyniosły 68.548.330,11 zł, natomiast wydatki – 66.616.845,14 zł. Przychody i rozchody ukształtowały się odpowiednio w kwotach: 7.416.271,80 zł oraz 5.049.200 zł.

Wynik budżetu (liczony dochody-wydatki) jest dodatni i wyniósł (+) 1.931.484,97 zł, natomiast wynik finansowy osiągnięty na koniec 2013 r. jest również dodatni – (+) 4.298.556,77 zł.

Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie pracy obecnego Zarządu regularnie maleje zadłużenie Powiatu Myszkowskiego. Świadczy to o przemyślanej i odpowiedzialnej polityce finansowej. Kiedy w połowie 2011 roku obowiązki Starosty objął Wojciech Picheta, zadłużenie Powiatu przekraczało 20 mln zł. W wyniku działań Zarządu na koniec 2011 wynosiło już 15 mln 773 tys. zł, w roku 2012 pozostało praktycznie na tym samym poziomie – 15 mln 907 tys., a więc przestało szybko rosnąć mimo wielu kosztownych inwestycji przeprowadzonych w 2012 roku.
Miniony rok przyniósł kolejną obniżkę poziomu długu. Na koniec 2013 roku zadłużenie wyniosło 14 mln 831.448,47 zł., co oznacza spadek o ponad 1 mln zł w stosunku do roku poprzedniego.

Z powyższych danych wynika oczywista konkluzja: Powiat Myszkowski zaliczył kolejny bardzo dobry rok pod względem finansowym.


Głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla Zarządu z wykonania budżetu za rok 2013

30

CZE

2014

67428

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

absol1_902596575.JPG

Zdjęcie: absol1_902596575.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.