Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Uroczystość z okazji 15 lat Powiatu Myszkowskiego

Sobotnia uroczystość, upamiętniająca rocznicę powstania, a przede wszystkim początków realnej działalności Powiatu Myszkowskiego, połączona z poświęceniem sztandaru i insygniów powiatowych, okazała się bardzo udanym przedsięwzięciem. Zarówno podczas mszy świętej, jak i późniejszej części oficjalnej w myszkowskim Liceum Ogólnokształcącym, panowała odświętna i podniosła atmosfera. Nic dziwnego: na zaproszenie Starosty Myszkowskiego Wojciecha Pichety i Zarządu przybyło wielu gości, którzy przed kilkunastu laty zasiadali w ławach Rady bądź byli członkami instytucji wykonawczych. Słowem: nie zabrakło znaczących postaci, znających historię i rozwój Powiatu Myszkowskiego z pierwszej ręki.

Pomysł przygotowania uroczystości, będącej okazją oddania hołdu osobom zaangażowanym w rozwój samorządności powiatowej na naszym terenie zrodził się już dawno. Jego podstawowym założeniem było nadanie obchodom stosownej otoczki i zadbanie o atmosferę podniosłego święta. Nie chodziło o to, aby celować w rubaszne pikniki lub serię mało związanych z sednem rocznicy zawodów bądź innych imprez typowo rozrywkowych. Takie podejście mogłoby bowiem wypaczyć zasadniczy sens rocznicy. Historia Powiatu Myszkowskiego to przecież nie imprezy plenerowe, ale ciąg bardzo ważnych dla wszystkich mieszkańców działań, logicznie i z pełną konsekwencją wynikających z bardzo trudnych decyzji.

Stąd zdecydowano się na dwuczłonowy podział całości.
Część pierwszą zdominowała msza święta, którą celebrował w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika - Ksiądz Arcybiskup Senior Doktor Stanisław Nowak. Ksiądz Arcybiskup wygłosił pełne zrozumienia dla myszkowian kazanie, w którym wyraźnie było słychać, że nasze tereny nie są mu obce. Centralną częścią tej wyjątkowej mszy było poświęcenie sztandaru Powiatu Myszkowskiego oraz insygniów Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu.

Warto zaznaczyć, że oprawę muzyczną mszy zapewnił Chór „Pochodnia” z Częstochowy pod dyrekcją Anny Łuszczyk-Matyji, którego przepiękne wykonania najsłynniejszych pieśni polskich na długo pozostaną w pamięci obecnych.
Po mszy goście wyszli przed kościół, gdzie uformowali orszak. Na jego czele stanęła Orkiestra Dęta z Koziegłów, którą poprzedzały w odziane biało-błękitne stroje mażoretki.
Przemarsz myszkowskiego LO odbył się przy dźwiękach marszowych pieśni.

Uczestnicy zgromadzili się w hali sportowej LO, przygotowaną w taki sposób, aby układ ław i krzeseł stanowił odwzorowanie prawdziwej sali sesyjnej Rady Powiatu w Myszkowie.
Centralne miejsce, gdzie ustawiony był stół prezydialny, zajęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak, Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, Wicestarosta Mariusz Trepka, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Wiceprzewodnicząca Dorota-Kaim Hagar, Radny Sejmiku Śląskiego Stanisław Dzwonnik, Ksiądz Proboszcz Stefan Jachimczak.

Po obu stronach głównego stołu prostopadle ustawiono ławy radnych powiatowych, za którymi zasiedli Radni: Grażyna Kolasa-Gotkowska, Beata Kwiatkowska, Jarosław Kumor, Rafał Kępski, Michał Trojakowski.

W dalszej części urządzono widownię. W pierwszych rzędach znaleźli się m.in. byli Starostowie Myszkowscy Ryszard Chachulski, Marian Wróbel i Leon Okraska (Łukasza Stacherę reprezentował Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu w porajskim urzędzie Andrzej Kozłowski); Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski; Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Grzegorz Sikorski, Komendant Straży Pożarnej w Myszkowie Krzysztof Migalski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie podpinsp. Jacek Kurdybelski, Sekretarz Gminy Niegowa Mirosław Szczepańczyk; dalej zasiadali dyrektorzy i pracownicy szkół ponadgimnazjalnych, Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz przede wszystkim – Radni Powiatowi poprzednich kadencji.

Ich obecność była szczególnie ważna, gdyż wkład wszystkich tych osób w rozwój naszej struktury powiatowej jest bezdyskusyjny. Wypada podkreślić, że na przestrzeni 15 łącznie zaledwie nieco ponad 50 osób stanowiło grupę decydującą o najistotniejszych sprawach dla mieszkańców wszystkich naszych gmin.

Tuż po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu i wysłuchaniu pieśni patriotycznej w wykonaniu chóru „Pochodnia”, prowadzący uroczystość Przewodniczący Rady Marian Szczerbak powitał wszystkich gości, a następnie oddał głos Staroście Wojciechowi Pichecie, który w swoim przemówieniu określił Powiatu jako organizm.

- Długie wzajemne kontakty między gminami i starostwem nie mogły pozostać bez efektu. Ten efekt widzimy dziś: obraz organizmu powiatowego, w którym wyrazem łączących nas związków są nie tylko imprezy typu „Dożynki Powiatowe”, turnieje sportowe o powiatowym charakterze, szereg wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, sieć wzajemnych relacji instytucjonalnych i personalnych, ale przede wszystkim przekonanie, że Powiat Myszkowski jest naszą wspólną małą ojczyzną. Oczywiście, to przywiązanie emocjonalne nie jest tak silne jak do lokalności w postaci gminy, ale to przecież dopiero początek drogi. Piętnaście lat nie znaczy wiele w cyklach procesu społecznego- mówił Starosta Wojciech Picheta.

Następnie Starosta zaznaczył wkład w rozwój Powiatu wszystkich poprzednich Starostów: Ryszarda Chachulskiego (zajmującego to stanowisko przez dwie kadencje), Mariana Wróbla, Łukasza Stachery i Leona Okraski, którzy stawali na czele kolejnych zarządów.
Starosta bardzo mocno dał wyraz uznaniu dla wszystkich gmin Powiatu, przypominając nazwiska działających w ostatnich 15 latach burmistrzów i wójtów i podkreślając niezwykłe walory i unikalność każdej z nich.

Na koniec podziękował pracownikom Starostwa Powiatowego w Myszkowie, którzy przez lata włożyli niezwykły wkład w jego funkcjonowanie i wykazywali się zawsze pełnym profesjonalizmem, dyrektorom jednostek, instytucjom bankowym, przedsiębiorcom i wykonawcom inwestycji powiatowych.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska, która sama przed wieloma laty była Radną Powiatu Myszkowskiego, zwróciła uwagę na wartość trwania na istotę samorządu, którą jest delegowanie uprawnień i współpraca. - Utarło się mówić, że to nasza mała ojczyzna, ale przecież składa się ona na tę wielką ojczyznę, która jest naszym wspólnym obowiązkiem- mówiła Poseł J. Wiśniewska, gratulując wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Powiatu poprzez służbę jego mieszkańcom.

W podobnym tonie wypowiadał się Ryszard Chachulski, pierwszy Starosta Myszkowski. W jego opinii przed radnymi z pierwszej kadencji stało najtrudniejsze zadanie, gdyż nie dysponowano żadnymi wzorcami, a trzeba było sprawnie tworzyć zupełnie nowe struktury.

- Początkowo była euforia, zadowolenie, później refleksja, czy jesteśmy w stanie podołać nałożonym obowiązkom. Powiat Myszkowski powstawał w bardzo trudnych warunkach, nie było nawet siedziby. Przejęliśmy w złym stanie służbę zdrowia, szpital i przychodnie wymagały remontu, podobnie wszystkie szkoły i wiele innych sfer- powiedział R. Chachulski, podkreślając, że rozwój Powiatu był wielkim wyzwaniem, a osiągnięcia są znakomite, bo „zaczynaliśmy od zera, a doszliśmy bardzo daleko.”

Marian Wróbel podkreślił rolę powiatów jako części administracji państwa.
- Od początku istnienia starostwa kontestowano fakt istnienia powiatów i struktury państwa polskiego. Niektórzy robią to do dziś. Ja, podobnie jak moi przedmówcy, jestem absolutnie przekonany, że powiat jako instytucja państwa jest bardzo potrzebna, co widać bardzo wyraźnie – mówił Marian Wróbel, podając rozbudowę szpitala jako przykład na świetną powiatową instytucję, gdzie determinacja zaangażowanych ludzi doprowadziła do finału, wspominając również o znakomitych drogach i zmodernizowanych szkołach.

Włodzimierz Żak wspólnie z przewodniczącą Haliną Skorek-Kawką wręczyli Staroście Wojciechowi Pichecie okolicznościowy list gratulacyjny. Burmistrz Jacek Ślęczka także złożył stosowne życzenia wręczając pamiątkowy dyplom.

Następnie przyszedł czas na odczytanie nazwisk wszystkich radnych każdej kadencji. Uczynił to uczeń LO Maksymilian Bazylak.

Odznaczenia, wykład, przedstawienie
Szczególną chwilą uroczystości było wręczenie przyznanych przez Kapitułę Województwa srebrnych odznak „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” byłemu Staroście Ryszardowi Chachulskiemu i Przewodniczącemu Rady Powiatu, byłemu Wójtowi Poraja Marianowi Szczerbakowi. Wyróżnionych odznaczył Rady Sejmiku Stanisław Dzwonnik.

W dalszej części okolicznościowy wykład poświęcony historii samorządowości w Polsce wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Miroszewski.

Tuż po części stricte oficjalnej głos zabrał młodzież. Doszło bowiem do niezwykłej zamiany. Otóż obecni radni zamienili się miejscami z młodzieżą. Teraz uczniowie LO weszli w role radnych, z tym że – za 36 lat. Widzowie mieli szansę przyjrzeć się obradom na wesoło w roku 2050. Uczniowie zaprezentowali się znakomicie, a dyskusja nad budową planetarium lub kwestią odbudowy zawalonego wiaduktu, wywołała żywe zainteresowanie.

Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru Powiatu Myszkowskiego.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim osobom, dzięki którym uroczystość mogła się odbyć. Szczególne podziękowania należą się Panu Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Aleksandrowi Surmie oraz Ks. Proboszczowi Stefanowi Jachimczakowi z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie za pełne i profesjonalne zabezpieczenie trasy przemarszu orszaku; dziękujemy uczniom Zespołu Szkół w Żarkach oraz Dyrekcji Szkoły za pomoc w organizacji; Orkiestrze z Koziegłów i mażoretkom za piękny występ, jak również młodzieży z Liceum, która pod kierunkiem Elżbiety Bazylak przygotowała interesujący występ.


Starosta Myszkowski Wojciech Picheta w towarzystwie K. Arcybiskupa Stanisława Nowaka i Ks. Proboszcza Stefana Jachimczaka


Msza z poświęceniem sztandaru: na pierwszym planie Starosta Wojciech Picheta, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Kaim-Hagar, Przewodniczący Rady Marian Szczerbak


Wyjście z kościoła z poświęconym sztandarem; poczet sztandarowy Powiatu Myszkowskiego: Grażyna Kolasa-Gotkowska, Mariusz Trepka, Jarosław Kumor (niesie sztandar)


Przed wejściem do LO: Orkiestra Dęta z Koziegłów u mażoretki


Hala LO: przy stole zasiadają: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, Wicestarosta Mariusz Trepka, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Wiceprzewodnicząca Rady Dorota Kaim-Hagar, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Dzwonnik, Ks. Proboszcz Stefan Jachimczak


Radni Powiatu Myszkowskiego: Jarosław Kumor, Michał Trojakowski, Grażyna Kolasa-Gotkowska, Rafał Kępski, Beata Kwiatkowska; za nimi uczniowie LO, którzy na czas przedstawienia zajęli miejsca radnych


Widzowie wzięli udział w podniosłej i interesującej uroczystości; dla każdego przygotowano zestaw materiałów informacyjnych i gadżetów


Widownia...


Starosta Wojciech Picheta odbiera z rąk Burmistrz Włodzimierza Żaka i Przewodniczącej Haliny Skorek-Kawki okolicznościowy list gratulacyjny

16

WRZ

2014

91752

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

jub1_975903671.JPG

Zdjęcie: jub1_975903671.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.