Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Powiat Myszkowski zakończył prace w dawnej siedzibie PUP

Zakończyły się prace związane z remontem budynku przy ul. Pułaskiego, dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy. Obiekt zostanie przeznaczony na działalność administracyjną.

Remont tzw. „pałacyku” jest ostatnią inwestycją Powiatu Myszkowskiego, która została zakończona w mijającej kadencji. Warto przytoczyć w telegraficznym skrócie wcześniejsze najważniejsze przedsięwzięcia, które prowadził Zarząd Powiatu w składzie: Wojciech Picheta (przewodniczący), Mariusz Trepka (wiceprzewodniczący), Piotr Bańka, Jarosław Kumor, Michał Trojakowski.

W telegraficznym skrócie
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć był remont i ostatecznie oddanie do użytku nowego pawilonu Szpitala Powiatowego w Myszkowie, który stał się wizytówką Powiatu Myszkowskiego i jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w regionie. Ponadto, dzięki efektywnym negocjacjom Zarządu Szpital Powiatowy poszerzył swoją ofertę o nowoczesny oddział kardiologiczny.

W ciągu ostatnich lat przeprowadzono gruntowne kompleksowe remonty szkół ponadgimnazjalnych (termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego), a następne są już zaplanowane. Co więcej, każdego roku przeprowadzane były we wszystkich placówkach remonty bieżące.

Na uwagę zasługuje fakt, że w dziedzinie edukacji wprowadzono kształcenie w wielu nowych zawodach, uwzględniających aktualną sytuację na rynku pracy. W czasie obecnej kadencji bardzo dobrze prezentowały się wyniki matur w szkołach, kształtujące się powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej.

W sferze drogownictwa wyremontowano i wybudowano wiele kilometrów dróg powiatowych i wojewódzkich w każdej z gmin Powiatu Myszkowskiego, na które to cele pozyskano wielomilionowe dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Spektakularnym sukcesem było zakończenie długiej inwestycji w postaci rewitalizacji terenów popegeerowskich (tzw. pola będuskie), gdzie powstał ogromny obszar przygotowany dla prowadzenia dużej działalności produkcyjnej i usługowej.

Całkowicie odrestaurowany został także budynek, gdzie dawniej mieścił się Powiatowy Urząd Pracy (tzw. pałacyk przy ul. Pułaskiego), w którym znajdą się siedziby Powiatowego Inspektora Weterynarii i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Powiat Myszkowski otrzymał również nowe symbole – herb, flagę i insygnia.
Warto zaznaczyć, że w minionej kadencji w Powiecie realizowano i realizuje się nadal szereg programów przeznaczonych dla osób bezrobotnych (wsparcie finansowe w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej) oraz dla młodzieży ponadgimnazjalnej w celu przygotowania jej do wejścia na rynek pracy.

Na wszystkie te przedsięwzięcia Powiat Myszkowski pozyskał ogromne fundusze zewnętrzne – dziesiątki milionów złotych – ze środków unijnych i państwowych.

W okresie minionych kilku lat Zarząd wsparł kilkaset imprez i konkursów i zawodów o charakterze kulturalnym i sportowym na terenie całego Powiatu. Pomoc uzyskały stowarzyszenia kulturalne i kluby sportowe, prowadzące działalność w Powiecie Myszkowskim.
O wszystkich tych ważnych przedsięwzięciach już niejednokrotnie informowała prasa.

W ostatnich tygodniach, tuż przed końcem kadencji, w Szpitalu Powiatowym zakończyły się roboty związane z remontem Oddziału Wewnętrznego, który obecnie oferuje bardzo dobre warunki leczenia.

Remont pałacyku
Dobiegły również końca prace remontowe w budynku przy ul. Pułaskiego (pałacyk). Dawniej był to dom rodziny Bauerertzów, który jeszcze kilka lat temu służył jako siedziba Powiatowego Urzędu Pracy. Zarząd Powiatu Myszkowskiego podjął decyzję o jego remoncie w związku z postępującą degradacją.

1 lipca 2013r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z firmą LS Projekt , a następnie 16.04.2014 umowa z Wykonawcą robót budowlanych firmą STEBUD. Prace zostały już zakończone, a 29.10.2014r. podpisany został protokół odbioru końcowego wykonanych robót.

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace:
- Roboty rozbiórkowe budynku garażowego.
- Uporządkowanie istniejącego terenu wokół budynku. (Oczyszczenie kostki brukowej, naprawa bram wjazdowych i uporządkowanie terenów zielonych).
- Oczyszczenie elewacji wraz z drobnymi pracami uzupełniającymi (przycięcie winorośli, uzupełnienie brakujących tralek, gzymsów, konserwacja daszków, schodów itp.)
- Remont i wymiana stolarki otworowej.
- Wymiana stropu pomiędzy parterem a piętrem budynku. (Wymiana z drewnianego na gęstożebrowy).
- Przebudowa klatek schodowych.
- Prace związane z remontem tynków, wykonaniem sufitów podwieszonych, wymiana podłóg.
- Przebudowa części ścianek działowych.
- Przekucia i wykucia.
- Wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan. i c.o. wraz z wymiennikownią.
- Wymiana przyłącza wodociągowego.
- Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem.
- Budowa instalacji komputerowej i telefonicznej.

Wydatki całkowite na projekt wyniosły: 1.195.903,19 zł.

Zakończona inwestycja Powiatu Myszkowskiego przeznaczona zostanie na Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie.


Uroczyste zakończenie robót – Starosta Myszkowski Wojciech Picheta wita przybyłych gości: radnych, wykonawców, przedstawicieli instytucji powiatowych


Po przeprowadzonym remoncie dawna siedziba PUP prezentuje się znakomicie


Zupełnie odmienione wnętrze budynku
Autor:  Rzecznik
12
LIS
2014
84762
razy
czytano

2222/4321

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
otwarciepalacyku1_141587626.JPG

otwarciepalacyku1_141587626.JPG

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski