Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej

Celem Programu jest rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury sportowej poprzez wsparcie zadań inwestycyjnych obiektów sportowych. Dzięki programowi można uzyskać dofinansowanie w ramach wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej.
Prognozowany budżet na realizację Programu w 2015 r. wynosi 182 mln zł. Wnioski można składać do 31 maja 2015 r.


Wniosek o dofinansowanie inwestycji mogą przedkładać jednostki sektora finansów publicznych, określone w ustawie o finansach publicznych, a także stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, jak również nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W ramach Programu mogą być realizowane zadania dotyczące obiektów sportowych, w szczególności ogólnodostępnych i umożliwiających masowe uprawianie sportu. Dofinansowaniem mogą być objęte zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów sportowych, m.in.: sal gimnastycznych, w tym szkolnych hal sportowych, krytych pływalni o wymiarach niecki nie mniejszej niż 25x12,5 m i głębokości 1,2-1,8 m, boisk – w tym boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych i badmintonowych, skateparków, torów rowerowych, obiektów i urządzeń lekkoatletycznych, siłowni, ścieżek sprawnościowych, tras i torów wrotkowych, lodowisk stałych i torów lodowych, placów zabaw sprzyjających aktywności fizycznej.

W ramach Programu istnieje możliwość dofinansowania do 33% lub 70% wydatków kwalifikowanych w zależności od typu zadania inwestycyjnego.
Minister dokonuje podziału środków Programu na poszczególne województwa, które tworzą w ramach przyznanego limitu środków Program Wojewódzki, stanowiący listę zadań.

O szczegółach dotyczących Programu i procedury składania wniosków można przeczytać więcej na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki.

29

GRU

2015

89098

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.