Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podczas drugiej sesji Rady Powiatu w Myszkowie wybrano członków komisji Rady oraz ich przewodniczących. Radni podjęli również uchwały w sprawach budżetowych.

Sesję otworzył Przewodniczący Andrzej Jastrzębski. Po przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrał Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, który przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Zarząd odbył cztery posiedzenia (między 28 listopada a 19 grudnia). Starosta poinformował m.in. o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku UKS przy MOSiR w sprawie wsparcia turnieju piłki nożnej, pomocy w organizacji finału WOŚP (posiłek dla wolontariuszy), rozpatrzeniu projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028, uchwaleniu powiatowego programu opieki nad dzieckiem i rodziną. Ponadto Zarząd zapoznał się w Szpitalu Powiatowym z dotychczas przeprowadzonymi i prowadzonymi obecnie remontami. Innymi elementami pracy Zarządu były uchwały w sprawie powołania Dyrektora PZD, pracy aptek na terenie Powiatu. To tylko niektóre aspekty pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.


Sala Rady Powiatu podczas obrad drugiej sesji; w głębi stół prezydialny

Radnych czekało natomiast kilka uchwał o charakterze organizacyjnym. Ważnym elementem pracy Rady Powiatu jest działalność poszczególnych komisji, w których radni zajmują się szczegółowo sprawami powiatowymi. Wybór składu Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady był więc istotnym punktem programu obrad.

W Radzie ukonstytuowały się trzy kluby radnych: Koalicja (w jej skład wchodzą radni z komitetów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Przyszłości i Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Lewicy Razem), Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Przyszłość. Przepisy mówią, że w Komisji Rewizyjnej powinni znaleźć się przedstawiciele każdego z klubów. Tak też się stało.

Ostatecznie w skład Komisji Rewizyjnej weszli Piotr Kołodziejczyk, Józef Lazar, Sebastian Ruciński, Dorota Kaim-Hagar, Jarosław Kumor.

W Powiecie Myszkowskim panuje niepisana zasada, zgodnie z którą przewodniczącym Komisji zostaje ktoś reprezentujący opozycyjnych radnych.


Zarząd Powiatu w czasie obrad: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Jakub Grabowski, Rafał Kępski;

- Klub Koalicji stoi na stanowisku, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej powinna być osoba z opozycji – powiedział radny Rafał Kępski, rozwiewając w ten sposób wszelkie wątpliwości w tym zakresie.
Członkowie Komisji zaproponowali, a Rada Powiatu poparła wniosek, aby Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Kołodziejczyk.

Następnie Radni wybrali członków komisji stałych. Do tej pory w Powiecie Myszkowskim radni zasiadali w co najmniej dwóch komisjach. Prawo nakłada obowiązek udziału w co najmniej jednej, co podkreślili radni.

- W poprzednich kadencjach radni pracowali w dwóch komisjach. Uważam, że ten dobry obyczaj powinniśmy uszanować. Proszę więc radnych o utrzymanie uczestnictwa w dwóch komisjach. Oczywiście, jeśli któryś radny zamierza pracować w jednej, jest to jego suwerenna decyzja – stwierdził Przewodniczący Andrzej Jastrzębski.

Cała rada zgodziła się z opinią Przewodniczącego. Wybory do komisji miały charakter jawny. Skład poszczególnych komisji przedstawia się następująco:

Komisja Budżetowo-Finansowa: Michał Trojakowski (przewodniczący), Jakub Grabowski, Mariusz Trepka, Piotr Bańka, Dariusz Lasecki, Grażyna Kolasa-Gotkowska, Mariusz Morawiec, Jan Kieras, Wojciech Picheta.

Komisja Oświaty i Kultury: Sebastian Ruciński (przewodniczący), Rafał Kępski, Danuta Służałek-Jaworska, Anna Socha-Korendo, Grażyna Kolasa-Gotkowska, Andrzej Jastrzębski.

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia: Dorota Kaim-Hagar (przewodnicząca), Danuta Służałek-Jaworska, Andrzej Jastrzębski, Dariusz Lasecki, Michał Trojakowski, Mariusz Morawiec.

Komisja Rozwoju i Rolnictwa: Józef Lazar (przewodniczący), Rafał Kępski, Jakub Grabowski, Piotr Kołodziejczyk, Jarosław Kumor, Mariusz Trepka, Piotr Bańka, Józef Lazar, Jan Kieras, Anna Socha-Korendo, Wojciech Picheta, Dariusz Lasecki.


W jednym z kolejnych punktów radni ustalili również wynagrodzenie Starosty Myszkowskiego, którego wielkość oparta jest o przepisy wyższej instancji. Wynagrodzenie zasadnicze Starosty ustalono na 6000 zł, dodatek funkcyjny – 2000 zł, dodatek specjalny – 40% wynagrodzenia zasadniczego i dod. funkcyjnego – 3240 zł, dodatek za wysługę lat – 17% wynagrodzenia zasadniczego – 1020 zł.

Radni musieli również podjąć decyzję w związku z rezygnacją radnego Mariusza Musialika z funkcji członka Zarządu (radny objął stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, dlatego nie może łączyć obu tych funkcji). Następnie do składu Zarządu Powiatu wybrany został Mariusz Morawiec.


Nowym Członkiem Zarządu został Mariusz Morawiec

Jego kandydaturę zarekomendował Starosta Dariusz Lasecki, podkreślając jego duże doświadczenie samorządowe. Mariusz Morawiec był radnym III i IV kadencji Rady Powiatu, obecnie również zdobył mandat. W III kadencji był członkiem Zarządu, a w latach 2010-2014 przewodniczącym Komisji Rozwoju.

Radni podjęli również uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2014-2028 oraz rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.

Miłym akcentem okazało się wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Niegowa Mariusza Dzieży, który pogratulował wszystkim radnym i życzył spokojnej pracy, zrozumienia w Radzie, kompromisu i możliwości nawiązania dialogu. Przypomniał również, że w 60% drogi w Gminie Niegowa mają standard powiatowy.

W końcowej partii sesji Starosta Dariusz Lasecki odniósł się do pytań radnych dotyczących wydatków na remont starej części szpitala. Poinformował, że w piśmie dyrektora SP ZOZ zawarta była kwota 3,7 mln zł, z czego w pierwszej kolejności należy wyremontować oddział dziecięcy (1,75 mln zł).

Na koniec Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, mając na uwadze okres świąteczny, złożył wszystkim obecnym życzenia z prośbą o przekazania ich w samorządach, które poszczególni radni i zaproszeni goście reprezentują.

19

GRU

2014

80368

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

ses3_282736466.JPG

Zdjęcie: ses3_282736466.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.