Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zima na drogach powiatowych

Mimo iż tego roku początek zimy nie należy do szczególnie srogich, powiatowe służby odpowiedzialne za utrzymanie dróg w należytym stanie są przygotowane na każdą ewentualność. Powiatowy Zarząd Dróg po raz pierwszy dysponuje zaawansowanym systemem GPS, który znacznie poprawia koordynację działań.

Zakres dróg i sprzęt

W zakres utrzymania dróg przez PZD wchodzi 157,8 km dróg powiatowych oraz 117,7 km dróg wojewódzkich. Drogi powiatowe są utrzymywane w IV standardzie zimowego utrzymania dróg, natomiast wojewódzkie w standardzie III i II. Łączna długość dróg, na których prowadzona jest akcja odśnieżna wynosi 275,5 km.

Aby przeprowadzić akcję zima w odpowiedni sposób, konieczne jest zastosowanie wyspecjalizowanego sprzętu. Powiatowy Zarząd Dróg ma do dyspozycji:
- 5 szt. pługo-solarki
- 5 szt. piaskarki P1 z pługiem średnim
- 2 szt. równiarki samojezdne
- 2 szt. koparko-ładowarki o pojemności łyżki powyżej 3,5 t.
- 2 szt. ładowarki zwykłe do załadunku materiałów
- 1 szt. pług wirnikowy

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, telefon czynny całą dobę: 34/ 314-89-96 lub kom. 509 557 093

Pierwszy sezon z GPS-ami

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich lat jest wprowadzenie systemu GPS, który umożliwia łatwą lokalizację pojazdów i monitorowanie ich pracy. Dzięki temu funkcjonowanie wszystkich elementów akcji zimowej jest lepiej skoordynowane i bardziej oszczędne. Wielką zaletą systemu jest możliwość szybkiego reagowania na zgłoszenia mieszkańców. Na miejsce jest wysyłany pojazd znajdujący się najbliżej danego zgłoszenia.

O wprowadzenie GPS-ów Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki zabiegał od kilku lat, wielokrotnie dowodząc, że takie nowoczesne rozwiązania są niezbędne.

- Ten system to przede wszystkim poprawa jakości pracy, a co za tym idzie – jej wydajności. Dobra koordynacja działań tak szerokich jak utrzymanie zimowe na terenie całego powiatu wymaga wykorzystania możliwości technicznych naszych czasów. Po wielu latach moich starań w Radzie Powiatu, wreszcie udało się to wprowadzić. Dziś jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do niespodziewanych zmian aury, dysponujemy sprawnym sprzętem i wyspecjalizowaną kadrą. Wszystkie drogi powiatowe są na bieżąco monitorowane, aby utrzymać odpowiednią przejezdność. Nasze służby reagują w każdej sytuacji, wymagającej natychmiastowego działania- mówi Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

Dyżury

Dyżury prowadzone będą przez 24 godz. na dobę przez pracowników PZD, natomiast sprzęt zatrudniany jest zgodnie z potrzebą i na wezwanie dyżurnych.

Dyżurni przez cały okres zimowy sporządzają meldunki o stanie dróg i pracy sprzętu które wysyłane są do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Ponadto na bieżąco udzielane są informacje użytkownikom dróg i środkom masowego przekazu o istniejących i przewidywanych warunkach na drogach.
Bardzo cenne są również informacje otrzymywane na bieżąco z Policji o stanie dróg.

- Jesteśmy przygotowani do zimy i możemy reagować w miarę posiadanych środków i sprzętu. Staramy się weryfikować każde zgłoszenie. System GPS działa od 1 grudnia i znacznie usprawnia pracę. Jak dotąd opady śniegu nie były tak intensywne, jak miało to miejsce w latach poprzednich, ale należy liczyć się z tym, że w styczniu i lutym pogoda może się radykalnie zmienić- podkreśla Dyrektor PZD Mariusz Musialik.

Koordynator „Akcji Zima” na poziomie samorządowym

W naszym powiecie „akcję zimową” prowadzi i koordynuje Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Sprawny system zimowego utrzymania dróg to współpraca różnych podmiotów odpowiedzialnych za stan dróg.

W Starostwie Powiatowym działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 34/315 91 34 w godz. 7.30-15.30) W dni świąteczne PCZK jest zlokalizowane w Państwowej Straży Pożarnej pod nr 34/ 313 15 41.

W szczególnie krytycznych sytuacjach Starosta może powołać Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, w którego wchodzą przedstawiciele gmin i jednostek podległych Starostwu m.in. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.

Procedury reagowania po wystąpieniu obfitych opadów śniegu

W przypadku zjawisk o charakterze klęsk żywiołowych zadaniem Centrum jest zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu i koordynacja działań. Bardzo ważna jest współpraca służb Policji i Służby Drogowej (konieczność kierowania ruchem w czasie trudnej sytuacji na drogach).
Na teranie naszego powiatu nie wystąpiły sytuacje uniemożliwiające dojazd do miejscowości oddalonych od głównych dróg.
Nie mniej jednak są osiedla oddalone od głównych dróg dojazdowych do których sprzęt zostanie skierowany w następnej kolejności po udrożnieniu dróg głównych.

Sposób informowania i ostrzegania mieszkańców oraz podróżnych o sytuacji na drogach

Przez cały okres zimowy pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg przygotowują meldunki o stanie dróg i pracy sprzętu, które wysyłane są do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Myszkowie.
Ponadto na bieżąco PZD udziela informacji użytkownikom dróg i środkom masowego przekazu o istniejących i przewidywanych warunkach na drogach.

Standardy zimowego utrzymania dróg

Drogi powiatowe i wojewódzkie, którymi w Powiecie Myszkowskim administruje PZD, są podczas Akcji Zima utrzymywane w różnych standardach.

Drogi Powiatowe to IV standard, który charakteryzuje m.in.:
1. Odśnieżanie na całej szerokości jezdni, śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o ruchu (np. skrzyżowania z drogami utwardzonymi).
2. Po ustaniu opadów śniegu, występują priorytety:
- śnieg luźny może zalegać do 8 h
- zaspy do 8 h
- dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 h
- w miejscach decydujących o ruchu: gołoledź – do 8 h; śliskość pośniegowa – do 8 h; lodowica – do 8 h.

Drogi wojewódzkie utrzymywane są w standardzie III i II.
Standard III charakteryzuje m.in.:
1. Odśnieżanie na całej szerokości jezdni. Śliskość zlikwidowana na: skrzyżowania z drogami twardymi, skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, na przystankach autobusowych, w innych miejscach ustalonych przez Zarząd Dróg
2. Po ustaniu opadów śniegu:
- śnieg luźny może zalegać do 6 h; śliskość pośniegowa – do 6 h
- może występować warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy do 6 h
- gołoledź, szadź, szron, lodowica – do 5 h

Standard II charakteryzuje się m.in.:
1. Odśnieżanie na całej szerokości jezdni. Śliskość zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi
2. Po ustaniu opadów śniegu:
- śnieg luźny może zalegać do 4 h
- błoto pośniegowe do 6 h
- warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu
- gołoledź, szron, szadź – 3 h
- lodowica, śliskość pośniegowa – 4 h
Autor:  Rzecznik
05
STY
2015
47000
razy
czytano

2173/4300

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski