Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Subregiony uzgodniły podział

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki podpisał porozumienie dotyczące współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych z subregionami Centralnym (centrum Katowice), Południowym (Bielsko-Biała), Zachodnim (Rybnik) oraz Północnym (Częstochowa). Subregion Północy, w którym leży Powiat Myszkowski, otrzyma 104.160.606 euro.

Porozumienie to jest bardzo ważne dla naszego powiatu, który będzie dysponował kwotą 58 mln zł. Zostaną one wykorzystane we wszystkich gminach. Alokacja przyznanych środków będzie opierać się na istotnych aspektach rozwojowych takich jak: odnawialne źródła energii, oświetlenie uliczne, transport, gospodarka wodno-ściekowa, rozwój infrastruktury społecznej, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, szkoły zawodowe, przedszkola, usługi opiekuńcze, organizowanie społeczności lokalnej.

Przypomnijmy, że z początkiem marca Starosta Dariusz Lasecki i Wicestarosta Anna Socha-Korendo podpisali porozumienia międzypowiatowe i gminne w ramach naszego Subregionu. Umowy między subregionami stanowią wyższy szczebel organizacji RIT w województwie śląskim.

W oparciu o porozumienia samorządy lokalne, w tym Powiat Myszkowski, biorą na siebie odpowiedzialność w kontekście oceny strategicznej zgodności projektów, współpracę w przygotowaniu harmonogramu konkursów, realizację niektórych zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania, monitorowanie postępów realizacji strategii subregionalnych itp. To nowe wyzwania, ale nie jedyne, gdyż lokalne samorządy będą również beneficjentem poszczególnych działań w ramach RPO WSL, co sprawia, że stają się bardzo istotnym ogniwem w sprawnym i skutecznym wdrażaniu Programu i osiąganiu jego celów.

Sygnatariuszami porozumień byli – Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa z Członkiem Zarządu Województwa Gabrielą Lenartowicz, a z drugiej strony przedstawiciele samorządów z poszczególnych subregionów, tworzących subregionalne porozumienia lub stowarzyszenia.

W imieniu Powiatu Myszkowskiego na uroczystości w Katowicach umowy podpisał Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

Podczas uroczystości Gabriela Lenartowicz przedstawiła założenia, według których został dokonany podział środków służących realizacji instrumentu ZIT/RIT. Podkreśliła w swoim wystąpieniu, że Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel największą w kraju pulę środków – ponad 32% alokacji Programu, to jest prawie 1 mld 108 mln euro. Za te pieniądze samorządy lokalne będą wdrażały założenia swoich strategii subregionalnych, które obejmują między innymi inwestycje w obszarach rewitalizacji, rozwoju infrastruktury edukacyjnej, przygotowania terenów inwestycyjnych, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, podnoszenia efektywności energetycznej, podnoszenia kompetencji osób na rynku pracy, jak również wspieranie rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa itp.
Z wykorzystaniem informacji www.rpo.slaskie.pl


Ucieleśnienie dobrej współpracy i porozumienia między różnymi szczeblami samorządu; na zdjęciu; Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Członek Zarządu Województwa Gabriela Lenartowicz, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura
Autor:  Rzecznik
19
MAR
2015
28863
razy
czytano

2035/4209

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
subr1_237394764.JPG

subr1_237394764.JPG

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski