Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki podpisał porozumienie dotyczące współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych z subregionami Centralnym (centrum Katowice), Południowym (Bielsko-Biała), Zachodnim (Rybnik) oraz Północnym (Częstochowa). Subregion Północy, w którym leży Powiat Myszkowski, otrzyma 104.160.606 euro.

Porozumienie to jest bardzo ważne dla naszego powiatu, który będzie dysponował kwotą 58 mln zł. Zostaną one wykorzystane we wszystkich gminach. Alokacja przyznanych środków będzie opierać się na istotnych aspektach rozwojowych takich jak: odnawialne źródła energii, oświetlenie uliczne, transport, gospodarka wodno-ściekowa, rozwój infrastruktury społecznej, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, szkoły zawodowe, przedszkola, usługi opiekuńcze, organizowanie społeczności lokalnej.

Przypomnijmy, że z początkiem marca Starosta Dariusz Lasecki i Wicestarosta Anna Socha-Korendo podpisali porozumienia międzypowiatowe i gminne w ramach naszego Subregionu. Umowy między subregionami stanowią wyższy szczebel organizacji RIT w województwie śląskim.

W oparciu o porozumienia samorządy lokalne, w tym Powiat Myszkowski, biorą na siebie odpowiedzialność w kontekście oceny strategicznej zgodności projektów, współpracę w przygotowaniu harmonogramu konkursów, realizację niektórych zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania, monitorowanie postępów realizacji strategii subregionalnych itp. To nowe wyzwania, ale nie jedyne, gdyż lokalne samorządy będą również beneficjentem poszczególnych działań w ramach RPO WSL, co sprawia, że stają się bardzo istotnym ogniwem w sprawnym i skutecznym wdrażaniu Programu i osiąganiu jego celów.

Sygnatariuszami porozumień byli – Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa z Członkiem Zarządu Województwa Gabrielą Lenartowicz, a z drugiej strony przedstawiciele samorządów z poszczególnych subregionów, tworzących subregionalne porozumienia lub stowarzyszenia.

W imieniu Powiatu Myszkowskiego na uroczystości w Katowicach umowy podpisał Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

Podczas uroczystości Gabriela Lenartowicz przedstawiła założenia, według których został dokonany podział środków służących realizacji instrumentu ZIT/RIT. Podkreśliła w swoim wystąpieniu, że Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel największą w kraju pulę środków – ponad 32% alokacji Programu, to jest prawie 1 mld 108 mln euro. Za te pieniądze samorządy lokalne będą wdrażały założenia swoich strategii subregionalnych, które obejmują między innymi inwestycje w obszarach rewitalizacji, rozwoju infrastruktury edukacyjnej, przygotowania terenów inwestycyjnych, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, podnoszenia efektywności energetycznej, podnoszenia kompetencji osób na rynku pracy, jak również wspieranie rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa itp.
Z wykorzystaniem informacji www.rpo.slaskie.pl


Ucieleśnienie dobrej współpracy i porozumienia między różnymi szczeblami samorządu; na zdjęciu; Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Członek Zarządu Województwa Gabriela Lenartowicz, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura

19

MAR

2015

28722

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

subr1_237394764.JPG

Zdjęcie: subr1_237394764.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.