Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki reprezentował Powiat Myszkowski na XIX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Poznaniu, które odbyło się w ramach obchodów XXV rocznicy odtworzenia samorządu terytorialnego w Polsce w dniach 5-6 marca. W uroczystości uczestniczyli Prezydent RP Bronisław Komorowski i Premier Ewa Kopacz oraz Profesor Jerzy Buzek.

Pierwszego dnia samorządowcy przyjęli stanowiska w ważnych dla powiatów polskich kwestiach, m.in. dotyczących zwrotu przez niektóre powiaty części subwencji oświatowej, finansowania domów pomocy społecznej, zadań oświatowych i szpitali, rewitalizacji obszarów zdegradowanych, limitów zadłużenia jst, dróg publicznych i in. Pełna lista podjętych stanowisk znajduje się TUTAJ .

W Zgromadzeniu wzięła udział Premier Ewa Kopacz, która podkreśliła, że powstanie samorządu terytorialnego to jeden z sukcesów Polski po 1989 roku.

Następnego dnia, 6 marca, odbyły się uroczystości XXV rocznicy odtworzenia samorządu terytorialnego, na które przybył Prezydent RP Bronisław Komorowski. W jego opinii potrzebna jest dyskusja o finansowaniu samorządów, ale zaznaczył, że podejmowanie jej w okresie przedwyborczym nie jest najlepszym rozwiązaniem. Lepiej odłożyć ją na późniejsze lata. Prezydent przypomniał, że bardzo ważnym jest racjonalne wykorzystanie ogromnych środków unijnych, które ostatni raz otrzymają polskie województwa. Zdaniem Prezydenta polski samorząd jest w dobrym stanie i nie wymaga rewolucyjnych przemian, choć boryka się z rozmaitymi problemami, jak np. uwikłanie samorządów w rozgrywkę polityczną.

O tym, co jest istotną samorządności mówił były Premier, Profesor Jerzy Buzek, podkreślając wielkie znaczenie samorządów dla całego kraju.

Jak zaznacza Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, bardzo owocne były obrady Zgromadzenia Ogólnego Powiatów, gdyż odnosiły się bezpośrednio do szczegółów zapisów ustawowych regulujących różnorodne zagadnienia powiatowe, które w myśl przyjętych stanowisk nie są dobre i należy je zmienić. Wnioski o analizę funkcjonujących rozwiązań prawnych to ważny element wpływu samorządowców na decyzje podejmowane na wyższych szczeblach. Ponadto Zgromadzenie zwróciło uwagę na wiele problematycznych obszarów, takich jak np. pogarszająca się sytuacja szpitali, czy niepokojąca tendencja ograniczania samodzielności jednostek samorządowych. Zgromadzenie sformułowało m.in. ważne stanowisko w sprawie konieczności zwiększenia finansowania inwestycji na drogach lokalnych ze środków budżetu państwa. Za niezbędne uważa się nakłady na drogi powiatowe, które w nowej perspektywie finansowej UE nie będą finansowane ze środków unijnych. Dlatego Zgromadzenie apeluje o wzmocnienie programów krajowych finansowania dróg powiatowych i przeznaczenie na nie odpowiednich środków, które zrekompensowałyby wykluczenie możliwości finansowania z funduszy UE. Ważne jest również podniesienie dofinansowania z obecnych 50% do 85% wartości inwestycji.


Poznań: obchody XXV roczniy odnowienia samorządu terytorialnego w Polsce; tu - przywitanie Prezydenta Bronisława Komorowskiego; w środku Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki (fot.www.zpp.pl)

10

MAR

2015

60053

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

zgr1_173460055.jpg

Zdjęcie: zgr1_173460055.jpg

Ukryj moduł.