Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Aktywizacja zawodowa osób młodych w Powiecie Myszkowskim

Jednostka organizacyjna Powiatu Myszkowskiego, czyli Powiatowy Urząd Pracy, przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I „ Osoby młode na rynku pracy ‘’, Działanie 1.1 „ Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy’’, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego’’.

Jest to kolejna działalność mająca na celu poprawę sytuacji zawodowej młodych ludzi. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 311 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim.

Wartość projektu to 2 841 200,00zł, a jego realizacja przewidziana jest od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.12.2015 r.

Cel główny będzie realizowany poprzez usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w ramach projektu tj.:
• objęcie 311 osób bezrobotnych pośrednictwem pracy
• objęcie 60 osób poradnictwem zawodowym;
• zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku u pracodawcy w ramach stażu (170 osób) ;
• zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku u pracodawcy w ramach bonu stażowego (20 osób) ;
• jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 34 osób;
• wsparcie poprzez zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne (67 osób);
• bon na zasiedlenie dla 10 osób
• nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych w ramach przyuczenia do pracy dorosłych (10 osób)

- Poprawa sytuacji młodych osób, które pozostają bez pracy jest dla nas wszystkim jednym z najważniejszych zadań. Przed dwoma miesiącami zorganizowaliśmy konkurs na staże zawodowe w Starostwie, dzięki czemu młode osoby mogą poprawiać swoje kwalifikacje. Zainteresowanie było duże, co tylko potwierdza, że podjęta przeze mnie decyzja trafiła w aktualne potrzeby. Obecnie, program realizowany przez naszą jednostkę to kolejne działanie z myślą o młodych osobach- mówi Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby młode, kobiety jak i mężczyźni w wieku 18-29 lat zarejestrowani w PUP Myszków, jako osoby bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy oraz należące do kategorii tzw. młodzieży NEET ( tj. nie pracuje, nie kształci się i nie szkoli) w tym:

• 114 osoby długotrwale bezrobotne;
• 7 osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o uczestnictwie w projekcie można uzyskać u doradców klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie (p. III) oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w projekcie proszone będą do zgłoszenia się do doradcy klienta w celu wypełnienia ankiety początkowej.

Rekrutacja będzie odbywała się od kwietna 2015 r. do końca roku.

11

MAJ

2015

61009

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.