Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 10 czerwca 2015 roku
 
w sprawie : zwołania VIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 19 czerwca 2015 roku o godz. 10. 30  VIII sesję Rady  Powiatu         w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej  budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu z dnia 29 maja 2015 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja z przygotowania (zaawansowania) zadań inwestycyjnych do realizacji na 2015 rok uchwalonych przez Radę Powiatu.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2014 rok . 
7.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania                          z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia  Powiatu Myszkowskiego za 2014 rok.
7.2. Przedstawienie Uchwały Nr 4200/VII/72/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                    w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 7.3. Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu                       o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2014 rok.
7.4. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.
7.5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2014.
7.6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu           w Myszkowie za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w planie budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w  sprawie przeniesienia planu wydatków między działami          w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2015-2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Powiatu                         w Myszkowie na zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego            w sprawie powierzenia Powiatowi Myszkowskiemu zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Autor:  Rzecznik
11
CZE
2015
82319
razy
czytano

2093/4321

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski