Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Obradowała Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych  

Powiatowa Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych obradowała o potrzebie zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych. Spotkanie z udziałem Wicestarosty Myszkowskiego Anny Sochy-Korendo i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Jastrzębskiego, Radnej Powiatu Doroty Kaim-Hagar miało miejsce w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie.
 
Gości przywitała Przewodnicząca Barbara Łukasik, wśród których, obok przedstawicieli Powiatu Myszkowskiego znaleźli się również m.in. Burmistrzowie: Myszkowa - Włodzimierz Żak i Koziegłów - Jacek Ślęczka, Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, dyrektorzy i prezesi ośrodków pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i stowarzyszeń.
Przed merytorycznym rozpoczęciem, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Pawlik-Karcz zapoznała zebranych z porządkiem spotkania.

rada1.jpg
Od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Przewodnicząca Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych Barbara Łukasik, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Pawlik-Karcz
 
Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli poszczególnych gmin można wywnioskować, że mimo skromnych nakładów finansowych na zadania polityki społecznej, problemy osób niepełnosprawnych są dostrzegane coraz częściej, a ich potrzeby w miarę możliwości realizowane.
Posiedzenie Rady było ostatnim spotkaniem w tym składzie. Kadencja 2011 – 2015 dobiegła końca. W związku z powyższym Małgorzata Pawlik- Karcz podsumowała działalność Rady.

Spotkanie podsumowała Wicestarosta Anna Socha-Korendo i w imieniu Starosty Myszkowskiego Dariusza Lasckiego podziękowała członkom Rady za czteroletnią pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, kreowanie pozytywnego wizerunku w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz życzyła dalszych sukcesów w realizacji planów zawodowych.

- Dyskusja jest bardzo owocna i myślę, że poruszane sprawy wiele wnoszą. Problemem jest często brak odpowiednich środków na podejmowanie działań. Mimo to w poszczególnych gminach są realizowane projekty, termomodernizacje, dostosowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych. Z panią dyrektor z PCPR, gdy nadchodzą środki, staramy się optymalnie nimi rozporządzać, ale nie zawsze starcza na wszystko. W nowej perspektywie, która będzie na następne lata, jeśli gmina składała wnioski np. dotyczące termomodernizacji szkół, jest też możliwość dofinansowania np. wind, gdzie głównym czynnikiem są właśnie osoby niepełnosprawne. Z wieloma problemami stykałam się już wcześniej. Są one podobne w każdej gminie. Wierzę, że w nadchodzących latach sytuacja będzie się poprawiać. Na koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować całej Radzie na czele z panią Przewodniczącą za dotychczasową pracę – mówiła Wicestarosta Anna Socha-Korendo

Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Myszkowie została powołana jako organ opiniodawczo- doradczy przez starostę zarządzeniem nr 51/2011 z dnia 26 września 2011 r. w następującym składzie: Barbara Łukasik, Dorota Kaim- Hagar, Halina Skorek- Kawka, Bogdan Wawrzyniak i Przemysław Jankowski.  
Powiatowe Rady działają na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. 

Kadencja Rady trwa 4 lata. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które znajdują się do wglądu w siedzibie PCPR w Myszkowie. 
Podczas kadencji 2011-2015 Rada odbyła 20 posiedzeń, podczas których:
1/ inspirowano przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej osób
    niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2/ opiniowano projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
    i dokonywano ich oceny,
3/ opiniowano projekty uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Jednym z sukcesów tej kadencji Rady było stworzenie i rozpowszechnienie wśród osób niepełnosprawnych z całego powiatu myszkowskiego ankiet badających potrzeby tych osób i wskazujących bariery, których likwidacja umożliwi uczestnictwo w życiu społecznym. Wyniki badań ankiet przekazano gospodarzom poszczególnych gmin z prośbą o uwzględnienie uwag osób niepełnosprawnych przy planowaniu inwestycji. Wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie pozytywnie ustosunkowali się do apelu osób niepełnosprawnych i zgłosili akces konsultowania remontów, przebudowy dróg i budynków użyteczności publicznej z Radą.
 
Na koniec Wicestarosta Anna Socha-Korendo wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Jastrzębskim wręczyli członkom Rady dyplomy z podziękowaniami i drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie.

Spotkanie zakończono przedstawieniem informacji o możliwości zgłaszania kandydatów     na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na następną kadencję 2015 – 2019.

rada2.jpg
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych, ośrodków pomocy społecznej i stowarzyszeń 

Kandydatów na członka Rady mogą zgłaszać działające na terenie powiatu myszkowskiego na rzecz osób niepełnosprawnych organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego stopnia powiatowego i gminnego.
Wyżej wymienione podmioty mogą zgłosić po jednym kandydacie. Zgłoszenie powinno zawierać:
1/ dane podmiotu zgłaszającego kandydata,
2/ dane kandydata wraz z uzasadnieniem wyboru,
3/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na jego powołanie w skład Rady oraz zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej PCPR w Myszkowie (zakładka: „Aktualności” lub zakładka: „Powiatowa Społeczna rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych”).
Zgłoszenia należy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 w Myszkowie (42-300 Myszków ul. Partyzantów 21). Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2015 r. 
Decyzję o powołaniu kandydata w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Myszkowie podejmie, w formie zarządzenia, Starosta Myszkowski. O powołaniu kandydata w skład Rady, podmioty zgłaszające zostaną poinformowane w formie pisemnej.  
  
 
Autor:  Rzecznik
12
CZE
2015
42016
razy
czytano

2074/4304

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
rada1_544544366.jpg

rada1_544544366.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski