Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Najlepsze gospodarstwo i zakład przetwórstwa

Firma „Józan” Anny Kaczorowskiej z Rzeniszowa i gospodarstwo rolne Mateusza i Sylwii Beleciów zostały uhonorowane podczas Krajowej Wystawy Rolniczej w ramach Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie.
 
Wyróżnienia w konkursie na najlepsze gospodarstwo rolne i najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego regionu częstochowskiego od lat wpisują się w uroczystości dożynkowe w Częstochowie.

Rolnicy z Powiatu Myszkowskiego regularnie odbierają nagrody za swoją działalność. Dowodzi to przede wszystkim umiejętności lokalnych firm i osób pracujących w rolnictwie, ale również wskazuje na rolę, jaką ta dziedzina odgrywa na naszym terenie.
I tym razem nie zabrakło reprezentantów Powiatu Myszkowskiego. W minioną sobotę, w auli Akademii Polonijnej w Częstochowie nagrody odebrali Anna Kaczorowska oraz Mateusz i Sylwia Beleciowie. Uroczystość uświetnili przedstawiciele Rządu RP, posłowie i senatorowie, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Organizatorem uroczystości był Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Nagrodzeni otrzymali puchary i dyplomy z rąk Wicestarosty Anny Sochy-Korendo, przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Jastrzębskiego oraz zastępcy Prezydenta Częstochowy Jarosława Marszałka i Dyrektora ŚODR w Częstochowie Grzegorza Boskiego.

gos1.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski wręczają nagrodę Sywlii i Mateuszowi Beleciom
 
Jak co roku, specjalna komisja, złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Myszkowie, Urzędu Miasta Częstochowy, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach – wizytowała wybrane gospodarstwa i zakłady, oceniając warunki pracy, stan techniczno-sanitarny, jakość produktów itp. 

Wynikiem pracy komisji było wytypowanie laureatów.
Przypomnijmy charakterystyki wyróżnionych:
Firma Józan powstała w 1994 roku. Obecnie zakład zatrudnia ponad 100 osób. Należy zaznaczyć, że zakład spełnia bardzo wysokie standardy unijne w zakresie skupu, uboju, oraz rozbioru mięsa na elementy.
Zakład posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która posiada stosowne zaświadczenia o swoich kwalifikacjach. Na bieżąco uczestniczą 
w kursach i szkoleniach niezbędnych w wykonywaniu swojej pracy na stanowiskach.
W zakładzie są wykorzystywane odnawialne źródła energii – odzysk ciepła z agregatów chłodniczych- ciepło które jest odbierane od mięsa dotychczas było usuwane do atmosfery. Po zastosowaniu układu do odzysku ciepła, ciepło odpadowe i ciepło z wykonywanej pracy urządzeń chłodniczych jest wykorzystywane do podgrzania wody użytkowej. W szczytowym momencie pracy urządzeń chłodniczych układ odzyskuje około 260 kW w postaci energii cieplnej. Dzięki układowi do odzysku  ciepła zakład ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, co wpisuje szeroko rozumiane działania proekologiczne.
W 2013 roku została wybudowana ogromna mrożnia, co jeszcze podniosło standard działalności.
Zwierzęta skupuje się z województw: Małopolskiego, Świętokrzyskiego, Opolskiego, Wrocławskiego, Poznańskiego.

gos2.jpg
Państwo Beleciowie na fotografi z Wicestarostą Anną Sochą-Korendo, Przewodniczącym Andrzejem Jastrzębskim oraz Wiceprezydentem Częstochowy Jarosławem Marszałkiem i Dyrektorem ŚODR Grzegorzem Boskim

Sylwia i Mateusz Beleciowie kontynuują rodzinne tradycje rolnicze. Obowiązki związane z gospodarstwem Mateusz Beleć przejął po rodzicach w 2011 roku i z sukcesami rozwija je nadal.
Powierzchnia gospodarstwa wynosi 40 ha. Głównym kierunkiem działalności jest chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym (30 macior, 12 opasów). Produkcja zwierzęca oparta na paszach własnych. 
Ponadto ważnym składnikiem działalności jest uprawa zbóż – pszenicy ozimej (9 ton/ha) oraz mieszanek jarych (3 tony/ha).
Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy.
Mateusz Beleć prowadzi gospodarstwo w sposób bardzo profesjonalny. Korzystał z działania „Młody rolnik” na lata 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma zamiar ubiegać się o środki PROW na lata 2014-2020.
 
 
gos3.jpg
Laureaci - Anna Kaczorowska, właścicielka firmy "Józan", Sylwia i Mateusz Beleciowie na fotografii z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeuszem Nalewajkiem oraz przedstawicielami samorządu i ODR

07

WRZ

2015

68898

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.