Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konwent starostów województwa śląskiego  

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki uczestniczył w Konwencie Starostów Województwa Śląskiego. Tym razem spotkanie miało miejsce na terenie powiatu wodzisławskiego.
 
 
Ile pieniędzy dla powiatów?
W Konwencie wzięli udział starostowie powiatów ziemskich z terenu całego województwa śląskiego, a także wicewojewodowie: Mirosław Szemla i Gabriela Lenartowicz. Obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Jednym z istotnych poruszonych tematów były zasady tzw. schetynówek, które weszły w życie w tym roku. Temat ten omówiła dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Dorota Wójtowicz. W tym temacie niepokój starostów wzbudziła tegoroczna wysokość środków przyznanych dla województwa śląskiego, wynosząca po ok. 27 mln zł na drogi powiatowe i na drogi gminne. Oznacza to, że na dofinansowanie z programu w naszym województwie realną szansę ma jedynie 9 wniosków z powiatów i tyle samo z gmin.

konwent1.JPG
Grupa starostów, trzeci z lewej Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
Starostowie dyskutowali sieć biur porad prawnych, które mają zacząć działać od stycznia 2016 roku. Dzięki temu z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, których nie stać na samodzielne sfinansowanie porad.
W myśl przepisów, od nowego roku w każdym powiecie muszą funkcjonować co najmniej dwa biura porad. O ich liczbie decyduje jednak wielkość powiatu, ponieważ inny wymóg ustawy mówi o tym, że jedno biuro powinno przypadać na 25 tys. mieszkańców. 
W powiecie myszkowskim powstaną trzy takie biura. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem programu i przygotowaniem proceduralnym. W tym obszarze istnieje jednak wiele niewiadomych i problemów do rozwiązania, głównie w zakresie finansowania kosztów utworzenia biur, co starostowie stanowczo zakomunikowali przedstawicielom ministerstwa.

konwent11.JPG
Obrady...

Problemy z kartami zgonów
Konwent odniósł się również do problemów z wystawianiem kart zgonów przez część lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim. Organizacja ta, powołując się na niedotrzymanie przez Ministerstwo Zdrowia warunków porozumienia, poinformowała, że jej członkowie nie będą wystawiać kart zgonów w sytuacjach, w których przepisy nie będą ich do tego wyraźnie zobowiązywać. Tymczasem w myśl regulacji jeszcze z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku to na starostach spoczywa obowiązek w takiej sytuacji wskazania lekarza, który wystawi kartę zgonu. Problem jednak w tym, że starosta określony w rozporządzeniu z 1961 r. to inny organ niż ten, który w polskim porządku prawnym funkcjonuje obecnie. Powiaty nie otrzymały też na ten cel jakichkolwiek pieniędzy, a w grę wchodzą setki tysięcy złotych. Przedstawiciele powiatu bielskiego oszacowali na przykład potencjalny skutek finansowy realizacji takiego zadania na około ćwierć miliona złotych.
W efekcie dyskusji starostowie uczestniczący w konwencie ustalili, powołując się m.in. na ekspertyzy prawne Związku Powiatów Polskich, że nie jest to zadanie powiatów i w związku z tym nie będą go realizować. Postanowili też wystąpić do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o pilną zmianę przestarzałych przepisów.
Podczas posiedzenia konwent przyjął również stanowiska w sprawie renegocjacji kontraktów za leczenie zamknięte oraz założeń PROW na lata 2014-2020 na działania związane z budową lub modernizacją dróg lokalnych. 
 
Konwent starostów województwa śląskiego to grupa roboczo – konsultacyjna skupiająca szefów powiatów w naszym regionie. Tu odbywa się dyskusja nad zadaniami samorządów, a także obrona interesów społeczności lokalnych. Obrady konwentu służą również wymianie doświadczeń oraz prezentacji osiągnięć i problemów małych ojczyzn. Konwent to również przestrzeń, w której starostowie mogą prezentować własne stanowisko wobec władz województwa, kraju oraz Związku Powiatów Polskich. 


 

12

PAŹ

2015

16510

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

konwent1_451069022.JPG

Zdjęcie: konwent1_451069022.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.