Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Konwent Starostów Województwa Śląskiego

Starostowie spotkali się na kolejnym Konwencie, który tym razem odbył się w Bobolicach. Gospodarzem był Powiat Myszkowski, reprezentowany przez Starostę Myszkowskiego Dariusza Laseckiego wraz z Wicestarostą Anną Sochą-Korendo i Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Jastrzębskim. Głównym panelem rozmów były zagadnienia dotyczące planu transportowego, wzbogacenia terenów inwestycyjnych i wsparcia szkół mistrzostwa sportowego. Starostowie podkreślali konieczność podejmowania wspólnych działań. Padła propozycja utworzenia zespołu, który miałby zajmować się problematyką transportową na szczeblu powiatowym i międzypowiatowym. Szczególnym gościem spotkania był Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

1.jpg
Rozmowy kuluarowe; w środku Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki

Gości w Bobolicach powitał Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, który przedstawił program obrad i zaprosił do dyskusji.
Najpierw poruszono kwestie związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i możliwości wykorzystania środków w nowej perspektywie UE. Na te działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przewidziano 30 mln euro. 

2.jpg
Rozpoczęcie obrad; mówi Starosta Dariusz Lasecki, obok Przewodniczący ZPWŚ Andrzej Płonka i Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa

Następnie Przewodniczący Związku Powiatów Województwa Śląskiego Andrzej Płonka, Starosta Bielski, naprowadził zebranych na problematykę dotyczącą planu transportowego.

- Musimy zastanowić się, jak ma wyglądać transport publiczny. Można utworzyć zespół roboczy z przedstawicielami gmin, aby zbudować plan transportowy dla Województwa Śląskiego – mówił Przewodniczący Andrzej Płonka. Zaznaczył przy tym, że nie jest dobrą sytuacja, kiedy na danych liniach transportowych brak jest koordynacji między przewoźnikami. Jak stwierdził, kiedyś istniała funkcja koordynatora, który ustalał rozkład jazdy. Dziś tego nikt nie robi. Należy przy tym pamiętać, że zmiany nadejdą z początkiem roku 2017 i do tego czasu trzeba określić szczegóły planu funkcjonowania transportu. 

11.jpg
Trwają obrady; na pierwszym planie Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego Andrzje Jastrzębski

Planu transportowy na szczeblu regionu został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego w sierpniu 2015 roku. Przygotowanie go wynika z ustawy o transporcie zbiorowym i obowiązek ten obejmuje też m.in. powiaty. Ostatecznie uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że w tym kontekście ważne jest powołanie zespołu i skoordynowanie działań, by transport publiczny działał skutecznie. 

5.jpg
Marszałek Wojciech Saługa omawia kwestie planu transportowego

- Spotkania z państwem mają dla mnie wysoki priorytet. Jesteśmy tu po to, żeby razem coś uzgodnić i razem tworzyć. W kontekście planu transportowego, należy pokreślić fakt istnienia kolei śląskich, wokół których można zbudować oś tego planu. Istotną kwestią jest ustalenie, w jakiej formie utworzyć zespół roboczy, aby dyskusje przyniosły efekt. Przede wszystkim chodzi o spięcie planu w postaci wspólnych rozkładów jazdy, dobrze skoordynowanych, opartych na wspólnych biletach. Dzisiaj 180 mln zł rocznie przeznaczamy na organizacje przewozów kolejowych i oparcie tego planu transportowego na kolei leży po stronie samorządu wojewódzkiego - zaznaczył Marszałek Wojciech Saługa.
 
Starostowie zwracali szczególną uwagą na konieczność dobrej konfiguracji planu transportowego. Skoro kolej jest w rękach Urzędu Marszałkowskiego, to powiaty mogłyby zaproponować dojazd do kolei, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo dojazdu. Tu oczywiście istotna jest kwestia rozmów i finansowania linii publicznych.

8.jpg
Starosta Bielski Andrzej Płonka o szkołach mistrzostwa sportowego

Starostowie podkreślali również, że obecnie transport nie jest dobrze zorganizowany, gdyż w dużej mierze opiera się na przejazdach przeładowanymi busami. Istotna jest przy tym forma skoordynowania transportu samochodowego między powiatami. Pojawiały się pytania, w jakiej mierze jest możliwa partycypacja powiatów czy gmin i czy powiaty powinny zawierać porozumienia międzypowiatowe w tym kontekście.
 
Kolejnym tematem była kwestia utworzenia szkół mistrzostwa sportowego. Padła propozycja, aby w dziedzinach sportowych, w których Śląsk jest bardzo dobry, tworzyć tego typu szkoły i prowadzić je we współpracy między powiatami a województwem. Obecnie powiatom brakuje na takie działania środków.
- Co do szkół mistrzostwa sportowego, byłbym daleki od tego, aby nimi zarządzać z poziomu województwa. Trzeba zaangażować związki sportowe i ułożyć odpowiednie finansowanie i przedyskutować problem na szczeblu ministerialnym – zasugerował Marszałek.
 
W dalszej części Starosta Kłobucki Henryk Kiepura przedstawił zagadnienia dot. planu zmniejszenia planu wynagrodzenia w 2016 r., w zakresie realizacji zadań rządowych oraz kosztów dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z możliwością pozyskania dotacji.

12.jpg
Wspólne zdjęcie uczestników Konwentu


10.jpg3.jpg4.jpg7.jpg9.jpg
Autor:  Rzecznik
23
LIS
2015
34385
razy
czytano

1881/4236

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
1_546193584.jpg

1_546193584.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski