Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

1% podatku dla organizacji w Powiecie Myszkowskim

Organizacje pożytku publicznego, działające na terenie Powiatu Myszkowskiego, czekają na wsparcie swojej działalności w postaci 1% podatku. 

Zbliża się okres przygotowywania zeznań podatkowych. Już dziś warto przypomnieć, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na wybraną organizację pożytku publicznego. Niewątpliwie warto, aby środki na pomoc organizacjom zostały w naszym Powiecie. Mogą one przysłużyć się rozwojowi placówek.
Na terenie Powiatu Myszkowskiego siedzibę mają tego typu organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku.

1. Towarzystwo Przyjaciół Żarek-Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej, ul. Hr. Raczyńskiej 3, 42-311 Żarki Letnisko 
2. Stowarzyszenie Społeczne „Zdrowie dla Wszystkich”, ul. Wolności 29, 42-300 Myszków
3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Masłońskie, ul. Sportowa 11, Masłońskie, 32-360 Poraj
4. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, ul. Steinkellera 5, 42-310 Żarki
5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jaworznik, ul. Szkolna 35, Jaworznik, 42-310 Żarki
6. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, ul. Myszkowska 50, 24-310 Żarki

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Alberta, 42-360 Poraj, ul. Jasna 6. 


Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt.1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje kościelne oraz niektóre spółki także kluby sportowe będące spółkami) jeżeli m.in.:
- prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
- nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
- cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
- posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
- posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji
- oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji.
Podmiot ubiegający się o status OPP, musi co najmniej przez dwa lata przed złożeniem wniosku prowadzić działalność pożytku publicznego w strefie pożytku publicznego. 

18

GRU

2015

86902

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.