Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Radni powiatowi przyjęli, przygotowany przez Zarząd Powiatu, budżet na rok 2016, który gwarantuje pełną realizację zaplanowanych inwestycji. Po raz pierwszy od lat w planie budżetowym pojawia się nadwyżka. Budżet jest oszczędny, a przy tym w pełni racjonalny. Ważnym punktem było także przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
 
Ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu zawierała bardzo istotny punkt porządku dziennego, mianowicie uchwalenie budżetu na kolejne 12 miesięcy. 

Zanim doszło do głosowania Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki przedstawił projekt uchwały budżetowej i pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Co do liczb, w 20016 roku zaplanowano dochody w wysokości 59.473.744 zł, wydatki – 59.242.594 zł.

Jak podkreślił Starosta Dariusz Lasecki, w projekcie budżetu po raz pierwszy od kilku lat zakładana jest nadwyżka w wysokości 231.150 zł. Ma to tym większe znaczenie, że nie planuje się zaciągania kredytów na zadania inwestycyjne. Jest to wynikiem dochodów ze sprzedaży mienia oraz oszczędności na planowanych wydatkach.

Komisje Rady Powiatu, w tym Komisja Budżetowa, przestawiły pozytywne opinie. Na temat budżetu wypowiedziały się również kluby radnych.

W imieniu klubu radnych „Koalicja” (PO, Przyszłość, PSL, SLD) pierwszy w pełni autorski budżet przygotowany przez obecny Zarząd zarekomendował Członek Zarządu Rafał Kępski.
 
- Jest to budżet gwarantujący realizację zaplanowanych inwestycji oraz realizację zadań bieżących przez Starostwo i jednostki organizacyjne. Udało się to uzyskać m.in. dzięki wypracowanym i planowanym oszczędnościom w wydatkach osobowych i rzeczowych, przede wszystkim jednak dzięki temu, że zakłada się skuteczne zrealizowanie założeń projektu rewitalizacji „Pól Będuskich”, ambitne plany rozwoju tych terenów, a co za tym idzie – większe wpływy ze sprzedaży mienia. I nie są to przeszacowane prognozy, a realne do osiągnięcia kwoty. Dla przypomnienia: w projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano 2 mln 300 tyś. zł wpływów, a uzyskano kwotę 2 mln 600 tyś. W roku 2016 planujemy kwotę 3 mln 300 tyś. zł.
Bardzo duży nacisk został położony dotychczas przez Zarząd Powiatu na działania promocyjne, których realizacja już daje wymierne efekty. Gołym okiem można zauważyć, że na terenach sprzedanych przez Powiat zaczyna rozwijać się biznes, a zainteresowanie kupnem działek jest coraz większe. 
Jesteśmy przekonani, że ten pozytywny trend w roku 2016 będzie miał jeszcze bardziej okazały wymiar. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wybudować około 9 km dróg powiatowych i 6 km chodników. Są to przedsięwzięcia skonsultowane i zaakceptowane przez gminy. Uzyskaliśmy, co jest warte podkreślenia pisemne deklaracje współfinansowania tych inwestycji przez gminy. Zadania te planowane są na kwotę 8 mln 315 tyś. zł, a finansowane będą w następujących proporcjach: środki własne powiatu 2 mln 590 tyś. zł, środki zewnętrzne 4 mln 205 tyś zł, środki gmin w formie dotacji celowej 1 mln 670 tyś. zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację placówek oświatowych planuje się w ramach RIT-ów następujące przedsięwzięcia:
- kompleksowa modernizacja wraz z przebudową dachu w Zespole Szkół w Żarkach;
- remont Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie.
Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane przez poprzedni Zarząd, obecny Zarząd rozszerzył plany inwestycyjne w szkołach o remonty instalacji elektrycznych, których nie obejmowały tak zwane fiszki projektowe. W Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie zostanie wybrukowany także podjazd do szkoły oraz parkingi.
Ostatnim dużym zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa starej części Szpitala Powiatowego (parter budynku szpitala, sale endoskopii i apteka). Na ten cel Zarząd zaplanował kwotę 1 mln 500 tyś zł.  Zarząd Powiatu postanowił, aby zwiększyć kwotę finansowania oświaty o dodatkowe 600 tyś. zł tak, aby wydatki na oświatę były zabezpieczone w całości, a nie jak w poprzednich budżetach – bez listopada i grudnia danego roku. Dzięki temu nie ma zagrożenia, że zabraknie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli, jak to miało miejsce na przykład w tym roku, gdzie konieczna była nowelizacja budżetu, by zabezpieczyć środki na wynagrodzenia dla nauczycieli.
Powyższe założenia są tylko wybranymi założeniami w realizacji budżetu na rok 2016, ale dającymi pewność, że jest to budżet odpowiedzialny i dający możliwość stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju na kolejne lata.
Dlatego też prosimy Wysoką Radę o przyjęcie proponowanego budżetu na rok 2016.
 
I na koniec moja indywidualna uwaga. Przeczytam teraz część oświadczenia, które miałem przyjemność prezentować 22 grudnia 2011 roku, kiedy to uchwalaliśmy budżet na rok 2012. 
„…Przedstawione wątpliwości nie są jedynymi, jakie nam się nasunęły przy analizie tegoż projektu, przedstawiamy tylko te najważniejsze, mając ponadto świadomość, że więcej problemów pojawi się na etapie realizacji budżetu. Jednakże biorąc pod uwagę dobro wspólne, czyli dobro naszego powiatu, …. postanowiliśmy dać nowemu Zarządowi (bo jest to pierwszy w pełni przygotowany budżet przez ten Zarząd) przysłowiowy kredyt zaufania i poprzeć uchwałę budżetową na 2012 rok…”
Wtedy to za budżetem, przygotowanym w całości po raz pierwszy przez nowy Zarząd, ja, jak i także nikt z obecnych radnych, którzy do dzisiaj dalej są radnymi, nie głosował przeciwko.
I o to teraz także Was wszystkich Radnych prosimy - zakończył Rafał Kępski.
 
W opinii radnych przeciwnych budżetowi wątpliwości budzi kwestia określenia dochodów i wydatków. Piotr Bańka stwierdził m.in., że występuje niedoszacowanie kwot na remont szpitala i apelował o przeznaczenie na ten cel 2 mln zł.
W opinii Mariusza Trepki również zbyt mało środków przeznaczonych jest na szpital, występuje brak wizji szkolnictwa, a ogólne dochody budżetowe są przeszacowane.

bud1.jpg
Głosowanie nad budżetem na 2016 rok; radni "Koalicji" głosuą "za"
 
W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni. Klub „Koalicja” jednogłośnie poparł budżet (Andrzej Jastrzębski, Grażyna Kolasa-Gotkowska, Jan Kieras, Jakub Grabowski, Doroga Kaim-Hagar, Rafał Kępski, Krzysztof Klimek, Dariusz Lasecki, Józef Lazar, Mariusz Morawiec, Sebastian Ruciński, Anna Socha-Korendo, Michał Trojakowski). 

Przeciw budżetowi głosowali radni PiS, Nowa Przyszłość (Piotr Bańka, Jarosław Kumor, Wiesława Machura, Wojciech Picheta, Mariusz Trepka, Danuta Służałek-Jaworska).
 
Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Powiatu Myszkowskiego, uchwała budżetowa prezentuje się bardzo dobrze. Projekt budżetu został opracowany z uwzględnieniem założeń dotyczących zmniejszenia wydatków pozapłacowych maksymalnie w stosunku do roku 2015.

W przyszłorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wiele istotnych inwestycji w każdej z gmin Powiatu. Z inwestycji drogowych warto wymienić w Gminie Koziegłowy: przebudowę dróg Lgota Górna-Kuźnica Nowa, Wojsławice-Cynków, budowa chodnika w Pińczycach oraz w Siedlcu Dużym; w gminie Żarki – budowa chodnika w Ostrowie, przebudowa drogi Przybynów-Wysoka Lelowska; w gminie Niegowa – budowa chodnika w Trzebniowie, przebudowa drogi powiatowej Niegowa-Ogorzelnik-Zdów; w gminie Myszków – udowa chodnika przy ul. Helenówka, etap II, remont pasa pieszo-jezdnego przy ZS nr 1; w gminie Poraj – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Poraj-Jastrząb.
 
Ponadto Powiat Myszkowski w 2016 w ramach WPF będzie realizował ważne zadania z zakresu edukacji – program Erasmus w szkołach ponadgimnazjalnych, zagraniczne staże metodyczne, programy nowoczesnego kształcenia zawodowego i wzmocnienia potencjału edukacyjnego w dziedzinie szkolnictwa zawodowego. W 2016 r. planowana jest również kompleksowa termomodernizacja i przebudowa dachu w ZS w Żarkach oraz wzmocnienie infrastruktury z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS nr 1, a także remont instalacji elektrycznej w ZS w Żarkach i ZS nr 1.

Jednym z ważniejszych wydatków w projekcie budżetu jest również 1,5 mln zł przeznaczonych na realizację zadania – „Przebudowa starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie”, etap IV – dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów – apteka szpitalna, pracownia endoskopii i parter budynku Szpitala.
 
To tylko część zaplanowanych przedsięwzięć, które świadczą o tym, że budżet jest przemyślany i pełni przystosowany do aktualnych potrzeb mieszkańców Powiatu Myszkowskiego.
 
Z pełnym tekstem uchwały budżetowej wraz z załącznikami można zapoznać się TUTAJ
 

29

GRU

2015

32660

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

bud1_324436811.jpg

Zdjęcie: bud1_324436811.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.