Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zmiany w składzie komisji, informacje o bezpieczeństwie na terenie Powiatu Myszkowskiego, podjęcie stosownych uchwał, informacje dotyczące remontów wiaduktów – to ważne tematy podejmowane przez radnych podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.
 
Po przyjęciu porządku i przedstawieniu przez Starostę Myszkowskiego Dariusza Laseckiego sprawozdania z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym, radni zapoznali się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa w Powiecie.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił Starosta Dariusz Lasecki. 

ses5.jpg
Staosta Myszkowski Dariusz Lasecki przedstawia sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

W 2015 roku Komisja odbyła trzy posiedzenia. Podczas prac przyjęto „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego obywateli na lata 2015-2018. W kwietniu omówiono kwestie zagrożenia i likwidacji skutków katastrof. Komisja zapoznała się również z informacją na temat zadań i uczestnictwa Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie w „Programie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na lata 2013-2020”. Pod koniec roku omówiono realizację działań w okresie zimowym – sprawdzenia procedur reagowania i współdziałania w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu bądź innych anomalii pogodowych, których skutki mogą zagrozić bezpieczeństwu obywateli lub porządkowi publicznemu.

ses6.jpg
Przewodniczący Rady Andrzej Jastrzębski z Wiceprzewodniczącymi Grażyną Kolasa-Gotkowską i Janem Kierasem podczas prowadzenia obrad 

Kolejnym punktem było podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu osobowego komisji. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Piotr Bańka. Zastąpił na tym stanowisku Mariusza Trepkę, który z powodu objęcia funkcji Wicewojewody zrezygnował z mandatu radnego powiatowego. Pozostali członkowie Komisji to Jarosław Kumor, Dorota Kaim-Hagar, Józef Lazar, Sebastian Ruciński.
Zmianom uległy składy innych komisji. Obecnie przedstawiają się one następująco:
Komisja Rozwoju i Rolnictwa: Józef Lazar – przewodniczący, Rafał Kępski, Jakub Grabowski, Jarosław Kumor, Jan Kieras, Anna Socha Korendo, Wojciech Picheta, Dariusz Lasecki, Wiesława Machura, Krzysztof Klimek, Jolanta Koral.
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia:  Dorota Kaim Hagar – przewodnicząca, Danuta Służałek Jaworska, Andrzej Jastrzębski, Dariusz Lasecki,  Michał Trojakowski, Mariusz Morawiec
Komisja Oświaty i Kultury: Sebastian Ruciński – przewodniczący, Rafał Kępski, Danuta Służałek Jaworska, Anna Socha Korendo, Grażyna Kolasa Gotkowska, Andrzej Jastrzębski, Wiesława Machura, Jolanta Koral
Komisja Budżetowo-Finansowa: Michał Trojakowski – przewodniczący, Jakub Grabowski, Piotr Bańka, Grażyna Kolasa Gotkowska, Mariusz Morawiec, Jan Kieras, Wojciech Picheta, Dariusz Lasecki, Krzysztof Klimek.

ses4.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo, radni Rafał Kępski, Jakub Grabowski, Mariusz Morawiec, Dorota Kaim-Hagar, Józef Lazar
 
Starosta Dariusz Lasecki ustosunkował się do pytań radnego Piotra Bańki w sprawie planowanej obwodnicy oraz remontów wiaduktów w Kotowicach i Nieradzie.
 
- Napisaliśmy odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Śląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Odpowiedź jeszcze nie nadeszła. Wyznaczony termin remontów, zwłaszcza w przypadku wiaduktu w Kotowicach jest nie do spełnienia. Niemniej jednak przedsięwzięliśmy kroki. Odbyłem spotkanie z dwoma firmami, które specjalizują się w remontach takich wiaduktów. Przygotują one wstępną kalkulację remontów obu wiaduktów. Ponadto, pan dyrektor PZD podpisał porozumienie z PKP w Częstochowie i Kielcach na przełączenie sieci ze wstępnym harmonogramem na wyłączenie sieci w trakcie remontów. Obecnie pomysł zarządu jest taki, żeby w tym roku zrobić remont jednego wiaduktu, tego gorszego – w Nieradzie. A ewentualnie, jak finanse pozwolą, moglibyśmy się zdecydować na remont drugiego. Prawdopodobnie odłożymy to na drugi rok. Czekamy na odpowiedź Głównego Inspektora budowlanego na temat tych zastrzeżeń, które zawarliśmy w odwołaniu. Zaznaczę, że poprosiliśmy pana prezesa Izby Projektantów Śląskich Wiaduktów i Mostów o opinię do tej decyzji. Uważa on, że robienie takiego remontu w tym czasie jest wbrew zasadom budowlanym]- mówi Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

ses2.jpg
Radni Jarosław Kumor, Wojciech Picheta, Piotr Bańka, Jolanta Koral, Danuta Służałek-Jaworska, Wiesława Machura 
 
W sprawie wiaduktów, w dn. 21 i 26 stycznia do Powiatowego Zarządu Dróg oraz do Starostwa Powiatowego w Myszkowie (26 stycznia) wpłynęły decyzje Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 14 stycznia 2016 nakazujące Powiatowemu Zarządowi Dróg, jako zarządcy dróg powiatowych nr 173 S i nr 1715 S – usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w Kotowicach oraz wiaduktu drogowego w Nieradzie pod rygorem natychmiastowej wykonalności. 
Termin realizacji – 29 lutego 2016 r.

ses7.jpg
Radni Sebastian Ruciński, Michał Trojakowski, Krzysztof Klimek
 
W tej sytuacji wystosowano odwołanie od decyzji ŚWINB w Katowicach do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, wnosząc o uchylenie decyzji jako nieprawidłowej i opartej na częściowym materiale dowodowym, i przekazanie do ponownego rozpoznania oraz wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności do czasu rozpoznania odwołania.
Jako nieuzasadnione w odniesieniu do wiaduktów uznał m.in. wymaganie przeprowadzenia części robót naprawczych w nałożonym terminie. Ponadto, w okresie zimowym jest to niezgodne ze sztuką budowlaną (np. wykonanie prac malarskich i robót antykorozyjnych). Pomimo, iż pewne elementy wiaduktów mogą nie spełniać oczekiwań użytkowników lub spełniać je częściowo – nie wymaga się natychmiastowych prac remontowych lub przebudowy. Jako nieuzasadnione względami bezpieczeństwa należy uznać wymaganie natychmiastowego wykonania prac porządkowych na obiektach. 
 
W kontekście planowanej obwodnicy, która ma przebiegać przez pola będuskie, gdzie znajdują się tereny Powiatu Myszkowskiego przeznaczone na działalność gospodarczą, Starosta poinformował, że roboty mają zacząć się w najbliższych tygodniach. Starosta spotkał się z Dyrektorem Jerzym Machowskim z Zarządu Dróg Wojewódzkich i uzgodnił szczegóły. 
 
- Rozmawialiśmy na temat obwodnicy i wszystkich dróg wojewódzkich w Powiecie Myszkowskim. Została wybrana firma, zarejestrowana w Szczecinie, która wygrała przetarg za niecałe 100 mln zł brutto. W ciągu dwóch tygodni, do 15 marca będzie podpisana umowa z Zarządem Dróg Wojewódzkich i przekazanie placu budowy. Myślę, że do kwietnia ekipy przystąpią do pracy. Poprosiłem pana dyrektora, żeby przy podpisywaniu umowy i zatwierdzaniu harmonogramu w pierwszej kolejności rozpoczęto prace od ulicy Pułaskiego i od projektowanego rodna na ul. Pułaskiego, ponieważ to ułatwi nam dalszą sprzedaż terenów na Będuszu]- poinformował Starosta Dariusz Lasecki.
 
Na sesji radni podjęli również uchwały w sprawie zmian w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 
 
 
 
 
 

02

MAR

2016

25135

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

ses5_237645863.jpg

Zdjęcie: ses5_237645863.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.