Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Aktualne i planowane remonty na drogach powiatowych

W efekcie decyzji inwestycyjnych Zarządu Powiatu Myszkowskiego cały czas trwają prace budowlane na drogach powiatowych. Dążenie do stałej poprawy powiatowej sieci komunikacyjnej jest jednym z priorytetów obecnego Zarządu, dlatego od początku kadencji nie było okresu, w którym nie prowadzono by prac remontowo-budowlanych. Dzięki temu mieszkańcy mogą dziś poruszać się po drogach o znacznie lepszym standardzie. W ostatnich dniach Członkowie Zarządu udali się do Gminy Niegowa, gdzie w Trzebniowie trwa budowa chodnika, a także do Gminy Koziegłowy, w której na odcinku Wojsławice-Cynków odbywa się przebudowa drogi powiatowej. Na miejscu przeprowadzili przegląd prac remontowych. Ponadto zaplanowane są już kolejne inwestycje, które mają zostać zakończone w tym roku.

drogitrzeb2.jpg
Oględziny prac budowy chodnika w Trzebniowie; na pierwszym planie Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Członek Zarządu Jakub Grabowski weryfikują jakość poszczególnych elementów inwestycji; stoją: Wicestarosta Myszkowski Anna Socha Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Członkowie Zarządu Rafał Kępski i Mariusz Morawiec

Zarząd Powiatu w osobach: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Rafał Kępski, Jakub Grabowski, Mariusz Morawiec oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski - miał możliwość zanalizować i ocenić przebieg prac na drogach powiatowych oraz na bieżąco przekonać się, że postępują one szybko i sprawnie. Warto zaznaczyć, że zwyczaj wizytowania inwestycji przez członków Zarządu od początku obecnej kadencji stał się charakterystycznym elementem zarządzania inwestycyjnego w Powiecie Myszkowskim. To wymierny przykład troski o stan powiatowych przedsięwzięć. Dzięki takiemu podejściu do podejmowanych działań, Zarząd ma pełny obraz przebiegu robót i bezpośredni, naoczny wgląd w ich wymiar jakościowy.
 
Działalność Zarządu w zakresie inwestycji drogowych jest szczególnie ważna. Jakość szlaków komunikacyjnych odgrywa podstawową rolę w komunikacji lokalnej. Drogi powiatowe są ważnymi arteriami łączącymi - wraz z drogami wojewódzkimi - główne miejscowości. Nie mniej ważnym aspektem jest fakt, że stan sieci komunikacyjnej wpływa na postrzeganie Powiatu Myszkowskiego z perspektywy decyzji inwestycyjnych i podnosi jego atrakcyjność w oczach inwestorów. Wszystkie te aspekty są brane pod uwagę przez Zarząd Powiatu podczas podejmowania decyzji w odniesieniu do stanu dróg w naszym Powiecie.
 
Inwestycje drogowe w trakcie realizacji
 
Chodnik w Trzebniowie

Aktualnie trwają prace przy budowie chodnika w Trzebniowie. Odbywają się one w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3806 i obejmują odcinek 1300 m. Co ważne w wyniku rozmów Zarządu Powiatu z Wójt Dorotą Hajto-Mazur, koszty inwestycji zostały po połowie podzielone między Powiat i Gminę Niegowa na podstawie stosownego porozumienia. Łączny koszt budowy chodnika to 295 066 zł. Obecne zaawansowanie robót sięga 75%. 

drogitrzeb1.jpg
Posdumowanie wizyty w Trzebniowie i konkluzja: prace przebiegają zgodnie z planem. Już niedługo mieszkańcy będą mieli do dyspozycji estetyczny i znakomicie wykonany chodnik

Zakres prac obejmuje: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara i czerwona), ułożenie obrzeży i krawężników betonowych, wykonanie zjazdów, regulacje studzienek, a także budowę ścieku ulicznego i odwodnienia.
Nowy chodnik, zgodnie z umową, ma być gotowy do połowy września. 

Przebudowa drogi Wojsławice-Cynków

Zarząd zapoznał się także na miejscu z postępami inwestycji o większej skali, czyli przebudowy drogi na odcinku o długości 4 km i 245 m między Wojsławicami a Cynkowem. Koszt ogólny inwestycji to ok. 1.176.380 zł. Warto zaznaczyć, że Powiat Myszkowski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 941.104 zł, co stanowi 80% wartości zadania. Środki własne Powiatu Myszkowskiego przeznaczone na ten cel to 235.276 zł.

drogiwoj2.jpg
Droga łącząca Wojsławice z Cynkowem będzie gotowa do 20 października. Biegnie m.in. w pobliżu zabytkowego drewnianego kościółka. Tu: Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha Korendo, Członkowie Zarządu Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Mariusz Morawiec oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski analizują postęp prac

W ramach prac zostanie wykonana nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej: warstwa wiążąca (grubość 6 cm) oraz warstwa ścieralna (grubość 4 cm). Nawierzchnia będzie sfrezowana. Ponadto rowy odwadniające zostaną oczyszczone z namułu, a w odpowiednich miejscach powstaną przepusty rurowe pod zjazdami. Krawędzie jezdni zostaną pomalowane techniką grubowarstwową. Projekt obejmuje również wycinkę drzew.
Prace związane z przebudową drogi trwają od 24 czerwca, a planowanie zakończenie inwestycji nastąpi do 20 października.

drogiwoj3.jpg
Samorządowcy dokładnie oglądają jakość wykonania; w tle jeden z członków zarządu w rozmowie z wykonawcą robót, dotyczącą szczegółów związanych z wykonaniem rowów odwadniających

drogwoj1.jpg
Droga Wojsławice-Cynków widziana z drugiej strony. Postęp prac najlepiej zbadać "na własnych nogach" - Zarząd Powiatu w przemarszu inspekcyjnym podczas oględzin robót. Asfalt jest nadal pokryty piaskiem, pobocza są niewykończone, ale już niebawem całość będzie prezentować się okazale. 

Inwestycje drogowe planowane do końca roku
 
Zarząd Powiatu planuje już realizację kolejnych inwestycji: 
 
ogłoszony został II przetarg na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3803 S w Pińczycach (ul. Ogrodowa). Zarząd doprowadził do porozumienia z Gminą Koziegłowy, która będzie w połowie partycypować w realizacji tej inwestycji. Szacunkowy koszt zadania to 160.000 zł.
następną planowaną przez Zarząd Powiatu inwestycją jest budowa chodnika w Winownie, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2312S. I w tym przypadku koszty zadania rozłożono między Powiat a Gminę Koziegłowy (w stosunku 50/50).
zadecydowano także o przebudowie drogi powiatowej nr 1712S na odcinku Niegowa-Ogorzelnik-Zdów. Zadanie to będzie realizowane w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Koszt prac wyniesie szacunkowo 116.600 zł, w tym środki Województwa Śląskiego w wysokości 35.400 zł.
 
Wszystkie te działania są częścią przemyślanej polityki inwestycyjnej, jaką realizuje Zarząd Powiatu Myszkowskiego w ramach przyjętego budżetu. Na uwagę zasługuje fakt, że wiele zadań wykonywanych jest przy wsparciu gmin. Jest to namacalnym świadectwem bardzo dobrej współpracy między jednostkami samorządowymi w Powiecie Myszkowskim.

Jakość dróg powiatowych poprawia się z miesiąca na miesiąc, a mieszkańcy Powiatu, dzięki sprawnemu zarządzaniu i szybkim podejmowaniu decyzji przez Zarząd, mogą jeździć po lepszych i bezpieczniejszych drogach.
 

03

SIE

2016

21580

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

drogitrzeb2_995566177.jpg

Zdjęcie: drogitrzeb2_995566177.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.