Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Bezrobocie najniższe w historii Powiatu

Poziom bezrobocia w Powiecie Myszkowskim z roku na rok jest coraz niższy. Już na koniec ubiegłego roku odnotowano poziom najniższy w historii, a obecnie jest jeszcze lepiej. Wpływ na sytuację na rynku pracy mają działania podejmowane przez Zarząd Powiatu Myszkowskiego i projekty realizowane przez jednostkę Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy.

Obecnie stopa bezrobocia w Powiecie wynosi 11,2%. Jest to obniżenie o kolejne dwa punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku (13,4%).

Zauważalny jest stopniowy spadek bezrobocia w postaci długoterminowej tendencji. Przy takim tempie już niedługo będzie można mówić o problemie w skali jednocyfrowej.
Na uwagę zasługuje fakt, że odpowiednie działania w sferze zwalczania bezrobocia podejmuje Zarząd Powiatu Myszkowskiego w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy jako jednostką organizacyjną. Widzimy również pierwsze owoce skutecznej polityki aktywizującej tereny inwestycyjne Powiatu.

Inwestorzy, którzy chcą lokować swój biznes w Powiecie Myszkowskim są zainteresowani kupnem działek przeznaczonych na działalność produkcyjną i usługową. Takimi terenami dysponuje Powiat na tzw. polach będuskich. Sprzedaż jest coraz bardziej efektywna. Działalność rozpoczyna właśnie firma Pureko, produkująca pianki poliuretanowe, a kolejni inwestorzy kupują zrewitalizowane tereny.

Podsumujmy tylko, że w roku 2015 Powiat Myszkowski sprzedał działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 8,46 ha, w tym 7,7 ha wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powiat zbył 5 działek w drodze przetargu.
W roku 2016 sprzedano nieruchomości na kwotę 3 133 181,40 zł (stan na dzień 24.10.2016 r.). Główną ich część stanowią tereny na Polach Będuskich, na których przedsiębiorcy wykupili 11 działek.

To wszystko stanowi ważny fundament dla zatrudnienia w następnych latach.

Już pod koniec ubiegłego roku można było stwierdzić, że rysująca się tendencja spadku poziomu bezrobocia napawa optymizmem, a dziś mamy tego potwierdzenie. Należy pamiętać o złożoności problematyki rynku pracy i trudnych do przewidzenia fluktuacjach w sferze społeczno-gospodarczej, mającej wpływ na czynniki inwestorskie.

Już wcześniej Starosta Dariusz Lasecki podkreślał, że: - Trend spadku bezrobocia w Powiecie jest bardzo ważny. Kluczem do tego jest działanie kompleksowe, obejmujące nasze wsparcie instytucjonalne, współpracę z inwestorami i kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym odpowiadające rynkowi pracy. Szereg realizowanych przez Powiat projektów i programów promujących zatrudnienie to ważny element tego procesu. Są to realne działania, realna pomoc, w wyniku której wiele osób zdobywa doświadczenie zawodowe i ma stały kontakt z rynkiem pracy. Na poziom zatrudnienia wpływa też ilość podmiotów gospodarczych, firm, które stawiają na rozwój w tutejszym otoczeniu. To prosta zasada – im więcej firm skupionych na danym obszarze, tym większa jego dynamika społeczna i gospodarcza. Sprzedajemy z sukcesem kolejne tereny inwestycyjne i tworzymy w ten sposób bazę podmiotów gospodarczych w naszym Powiecie.

Potwierdzenie tych słów znajdujemy w szerokiej współpracy z inwestorami na Polach Będuskich, a także w działaniach instytucjonalnych Powiatu. Od początku roku 826 osób zarejestrowanych w myszkowskim PUP zostało objętych różnymi formami aktywizacji zawodowej w postaci m.in. staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji, refundacji, doposażenia, przygotowania zawodowego itp.

Na uwagę zasługuje również fakt, że decyzją Starosty Myszkowskiego w Starostwie Powiatowym – podobnie jak w ubiegłym roku – zostały zorganizowane staże zawodowe. Jest to duża szansa dla zwłaszcza młodych osób na poszerzenie zakresu doświadczeń zawodowych.

Ponadto PUP realizuje w bieżącym m.in. roku projekty dotyczące dwóch priorytetów inwestycyjnych :
    - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz  wspieranie mobilności pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020; wartość projektu 1 678 066,90 zł,
    - trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; wartość projektu 2 271 421 zł.

Ponadto PUP realizuje w bieżącym roku program specjalny pod nazwą „Teraz my” skierowany do 55 osób bezrobotnych objętych III profilem pomocy (osoby oddalone od rynku pracy, które ze względu na utratę motywacji do pracy i jej poszukiwania najtrudniej przywrócić na rynek pracy), o wartości 719 420 zł.
W tym roku PUP w Myszkowie pozyskał także dodatkowe środki pochodzące z rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej w ramach 3 programów skierowanych do :
    - bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
    - osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
    - bezrobotnych w ramach realizacji robót publicznych w rejonach wysokiego bezrobocia. Ogólna wartość pozyskanych środków finansowych na realizację tych programów wyniosła 1 482 300 zł.

Sprzedaż terenów inwestycyjnych i osadzanie nowych form biznesu na terenach Powiatu i wsparcie instytucjonalne dla osób bezrobotnych to ważne działania, które wpływają na obniżenie poziomu bezrobocia w Powiecie Myszkowskim.

Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
10
LIS
2016
42127
razy
czytano

1641/4209

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski