Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie : zwołania XXX sesji Rady Powiatu w Myszkowie


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 roku, poz. 814)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 24 listopada 2016 roku o godz. 11.30  XXX sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołów z XXIX  sesji z dnia 28 października 2016 roku.
3.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Miastu Zielona Góra zadania Powiatu Myszkowskiego z zakresu edukacji publicznej.
10.    Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2016. 
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2016 dotyczących zadań inwestycyjnych.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2016-2028.
13.    Wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
 
  Andrzej Jastrzębski


18

LIS

2016

39495

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.