Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Na ostatniej sesji Rady Powiatu podjęto uchwały dotyczące m.in. rozkładu pracy aptek oraz programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi. Starosta poinformował również radnych o działaniach podjętych przez niego i Zarząd Powiatu w sprawie ponownego otwarcia w Myszkowie oddziału kardiologicznego.

Jedną z najważniejszych spraw, jakie poruszono na sesji była informacja i planowanym spotkaniu Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego oraz Dyrektora SP ZOZ Khalida Hagara w Myszkowie z Dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Jerzym Szafranowiczem.
Przyszłotygodniowe spotkanie będzie dotyczyć możliwości rozpisania kontraktu na usługi kardiologiczne w Myszkowie. Otwiera się bowiem bardzo duża szansa na to, że działania te przyniosą oczekiwany efekt i do naszego Powiatu wrócą usługi medyczne z zakresu chorób serca.

radapow.jpg
Sala sesyjna podczas obrad Rady

To bardzo ważna wiadomość. Po tym, jak niedawno oddział kardiologiczny PAKS został zamknięty, wydawało się, że nic już nie da się zrobić. Jak jednak poinformował Starosta Dariusz Lasecki, istnieją pewne rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowanie. Właśnie o nich będzie Starosta i Dyrektor SP ZOZ rozmawiał z Dyrektorem NFZ.

- Dziś nie pora, aby wchodzić w szczegóły. Przede wszystkim ważne jest to, abyśmy otrzymali kontrakt. Jeżeli go dostaniemy, dołożymy wszelkich starań, aby go realizować – powiedział Starosta Dariusz Lasecki.

O możliwości powrotu kardiologii do Myszkowa Starosta poinformował w odpowiedzi na pytanie Wicewojewody Mariusza Trepki, który był obecny na sesji.

Starosta zaprosił Wicewojewodę do wizyty w NFZ, ten jednak z uwagi na obowiązki służbowe nie będzie mógł pojechać. Zadeklarował natomiast wszelką możliwą pomoc.
Starosta podziękował również w imieniu Zarządu i wszystkich radnych Rady Powiatu w Myszkowie oraz mieszkańców - Wicewojewodzie za przekazanie z budżetu Województwa 400.000 zł na zakup karetki dla szpitala. Tym samym SP ZOZ będzie już niedługo dysponował trzema nowymi pojazdami, z czego dwa zostaną kupione z budżetu Powiatu Myszkowskiego (jeden w tym roku i jeden w przyszłym), a jeden ze środków Województwa.

Radni uchwalili rozkład pracy aptek w Powiecie Myszkowskim wraz z harmonogramem dyżurów na rok 2017.

Warto wiedzieć, że na terenie całego Powiatu funkcjonuje 28 aptek (16 w Myszkowie, po 3 w Poraju, Żarkach i Koziegłowach, 2 w Żarkach Letnisko i 1 w Niegowie).
Zarząd na posiedzeniu z 29 września  stanął na stanowisku, by dyżury nocne były pełnione przez wszystkie apteki z terenu Powiatu w następujący sposób:
1.    Apteki z Myszkowa pełnią dyżury w weekendy, w systemie 3-dniowym od godz. 21 w piątek do 8.00 w poniedziałek.
2.    Pozostałe apteki z Powiatu pełnią dyżury w dni powszednie w systemie 2-dniowym od poniedziałku godz. 21.00 do piątku godz. 8.00.

Nie wszyscy radni byli zgodni co do przyjęcia uchwały. Radni Piotr Bańka i Wojciech Picheta twierdzili, że takie rozwiązanie jest niekorzystne.

Jak jednak podała Wicestarosta Anna Socha-Korendo, uchwała stanowi akt prawa miejscowego i podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. Tymczasem żadna organizacja nie wniosła uwag.
Co więcej, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wójtów i burmistrzów gmin Powiatu myszkowskiego. Negatywnie odniosła się do projektu jedynie Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie.

- Uchwałę tę omawialiśmy na wszystkich komisjach. W tamtym roku uchwała, która miała podobne brzmienie była dokonywana w ramach uprawnień nadzorczych Wojewody Śląskiego. Zgodnie z opinią Wojewody – przeprowadzone z urzędu  czynności sprawdzające nie dały podstaw do stwierdzenia jej nieważności. W ocenie organu nadzoru uchwała znajduje umocowanie w prawie. Oprócz tego powoływałam się jeszcze, i w tamtym roku, i w tym, na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 kwietnia 2015 r., w którym Sąd napisał, że ustalając rozkład pracy aptek ogólnodostępnych Rada Powiatu powinna brać pod uwagę interesy mieszkańców różnych części powiatu, organ nie powinien się ograniczać do wskazania apteki w głównym mieście powiatu. Dlatego dostosowując się do obowiązujących przepisów, ustaliliśmy taki rozkład pracy aptek - powiedziała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

Wicestarosta dodała, że najlepszym rozwiązaniem byłaby apteka 24-godzinna, i jeżeli któraś apteka zechciałaby taką prowadzić, Powiat Myszkowski jest gotów do natychmiastowych rozmów i negocjacji.

- Wszyscy jesteśmy tego samego zdania, żeby w każdej gminie przynajmniej jedna apteka prowadziła dyżur całodobowy. Niestety, spotykając się z aptekarzami już w końcówce 2014 i w 2015 roku nie znaleźliśmy chętnego, który chciałby taką działalność prowadzić. Były różne pomysły, m.in. żeby wytypować jedną aptekę. Nie udało się tego zrobić i stanęliśmy przed poważnym dylematem. Trzeba wiedzieć, że każdy aptekarz może taką uchwałę, która była do 2015 roku zaskarżyć. Bo czuje się pokrzywdzony. Gdyby była uchwała typująca jedną aptekę lub kilka, żeby tylko one prowadziły dyżury – każdy z tych aptekarzy mógłby ją zaskarżyć. Zostałaby taka uchwała uchylona - mówił starosta Dariusz Lasecki.

Radni ostatecznie przyjęli rozkład dyżurów aptek na 2017 rok. Do tej pory, w roku 2016 system się sprawdzał. Niewielkie zmiany na rok 2017 mogą jedynie jeszcze bardziej go usprawnić.

Przyjęto także program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, którego celem jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu powiatowego z organizacjami.

25

LIS

2016

81254

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

radapow_982706792.jpg

Zdjęcie: radapow_982706792.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.