Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiat Myszkowski na półmetku kadencji

8,2 miliona środków zewnętrznych pozyskane dla szkół. 2,3 mln przeznaczone na rozbudowę Szpitala Powiatowego. Inwestycje drogowe za 7,7 mln zł. Sprzedaż terenów inwestycyjnych za 6,4 mln zł. Najniższe bezrobocie w historii Powiatu. Na półmetku obecnej kadencji samorządowej mamy dla Państwa sporo dobrych wieści. Powiat Myszkowski w ciągu minionych dwóch lat zanotował bardzo dobre wyniki. Dobrze przedstawia się stan finansów powiatowych. Liczne inwestycje w zakresie drogownictwa i przebudowy szpitala, sprzedaż terenów inwestycyjnych, efektywna polityka w sferze szkolnictwa i wprowadzanie programów edukacyjnych dla uczniów, szereg inicjatyw dla osób bezrobotnych, wsparcie organizacji pozarządowych – to tylko niektóre z pól działalności Zarządu Powiatu Myszkowskiego. Polityka ta przyniosła mieszkańcom wszystkich gmin wiele korzyści, zarówno pod względem jakości codziennego życia, jak również w kontakcie z instytucjami powiatowymi. Szczegóły dwóch lat Powiatu Myszkowskiego poznają państwo w poniższym tekście.

3.jpg
Zarząd Powiatu: Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkiowie Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Mariusz Morawiec, Przewodniczący Rady Andrzej Jastrzębski podczas oględzin prac na drodze w Kotowicach

O tym, w jakiej kondycji znajdują się podmioty państwowe i samorządowe świadczą nie tylko statystyki i dane liczbowe, ale również jakość ich pracy i wykonywanych przedsięwzięć. Innymi słowy: o sytuacji w samorządzie decyduje zakres i sposób wykorzystania środków budżetowych. A ponieważ najczęściej jest ich zbyt mało, racjonalna polityka budżetowa i mądre gospodarowanie jest podstawą wszystkich działań i długofalowego planowania.

Zarząd Powiatu Myszkowskiego – Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Mariusz Morawiec – od początku obecnej kadencji kieruje się właśnie tymi zasadami. Dominuje gruntowna analiza, będąca podstawą każdej decyzji.
Praca odbywa się w ścisłej współpracy z Radą Powiatu Myszkowskiego z Przewodniczącym Andrzejem Jastrzębskim na czele.

6.jpg
Zarząd Powiatu podczas inspekcji budowy chodnika  w Trzebniowie


W efekcie po dwóch latach Powiat Myszkowski może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami finansowymi i dużą ilością nowych inwestycji. Zarówno bezpieczeństwo finansowe, jak i rozmach inwestycyjny dowodzą nie tylko bardzo dobrej strategii zarządzania, jaką reprezentuje Zarząd Powiatu, ale przede wszystkim rysują pozytywny obraz przyszłych lat.

Pamiętajmy o tym, że:
- wykonane remonty dróg – to poprawa powiatowej sieci drogowej
- remont szpitala – to lepsza jakość usług medycznych na terenie Powiatu
- sprzedaż terenów inwestycyjnych – to miejsca pracy i rozwój gospodarczy
- inwestycje w szkolnictwie – to lepszy start młodzieży w dorosłe życie

Jak mówi porzekadło - to, co zrobimy dziś, zaowocuje jutro. Można powiedzieć, że decyzje Zarządu Powiatu już przynoszą efekty: jedna z pierwszych firm, która kupiła tereny inwestycyjne należące do Powiatu, rozpoczyna właśnie działalność. A to dopiero początek.

111.jpg
Tak kiedyś prezentowała się droga Bliżyce-Sokolniki, popękany asfalt i nierówności

222.jpg
A tak wygląda dziś: równy asfalt z chodnikiem po lewej stronie

Podstawą przyszłego powodzenia, jest dzisiejsze gospodarowanie. Zarząd Powiatu działa w sposób długofalowy, mając na względzie nie tylko obecne warunki, ale przede wszystkim – przyszłe.
Dlatego w pełnym zrozumieniu rozmachu gospodarczych działań Zarządu Powiatu może pomóc krótkie omówienie najważniejszych sfer działalności.

Sprzedaż terenów inwestycyjnych – rozwój gospodarki i miejsca pracy

Powiat Myszkowski prowadził w latach 2015-2016 bardzo efektywną sprzedaż terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Tereny te są ulokowane na tzw. Polach Będuskich. Już w 2015 r. zainteresowanie inwestorów zaczęło znacząco rosnąć. Powiat Myszkowski skutecznie realizował politykę promocji tego obszaru i przyciągania uwagi inwestorów. Przede wszystkim podkreślano, że cały obszar jest zrewitalizowany, uzbrojony i przystosowany do szerokich inwestycji. Na zainteresowanie inwestorów wpłynęła wiadomość o tym, że w roku 2017 roku zostaną oddane do użytku pierwsze odcinki obwodnicy, która przebiega właśnie przez tereny inwestycyjne Powiatu Myszkowskiego.

4.jpg
Droga powiatowa na odcinku Kuźnica - Lgota-Mokrzesz przed remontem...

5.jpg
... i po remoncie - efekt mówi sam za siebie

Starosta Dariusz Lasecki skutecznie zabiegał o to, aby właśnie odcinek obwodnicy biegnący przez tereny inwestycyjne był budowany w pierwszej kolejności. Dzięki temu inwestycja rozpoczyna się od projektowanego ronda na ul. Pułaskiego.

- Sukcesywnie rośnie liczba nabywców działek inwestycyjnych w Powiecie. Jest to wymierny efekt działań Zarządu Powiatu, kontaktu z przedsiębiorcami oraz bogatej i atrakcyjnej oferty. Jako Zarząd kierujemy się tym, aby stwarzać warunki sprzyjające inwestycjom. Dzięki temu udało się od początku kadencji przyciągnąć nowych inwestorów i przekonać ich o walorach tutejszej lokalizacji. Są to działania, które podejmujemy z myślą o mieszkańcach Powiatu- mówi Starosta Dariusz Lasecki.

7.jpg
Stan drogi na odcinku Wojsławice-Cynków - popękany asfalt, brak pobocza

8.jpg
To samo miejsce od drugiej strony na drodze Wojsławice - Cynków po remoncie

Od początku obecnej kadencji, w latach 2015-2016, dzięki polityce Zarządu, sprzedano  należące do Powiatu Myszkowskiego tereny inwestycyjne na łączną kwotę 6 301 736 zł o powierzchni 18,79 ha.
W roku 2015 sprzedano działki na kwotę 3 168 555,03 zł o łącznej powierzchni 8,46 ha, w tym 7,7 ha wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powiat zbył 5 działek w drodze przetargu.
W roku 2016 sprzedano nieruchomości na kwotę 3 133 181,40 zł (stan na dzień 24.10.2016 r.). o pow. 10,33 ha. Główną ich część stanowią tereny na Polach Będuskich, na których przedsiębiorcy wykupili 10 działek.
Te liczby świadczą o dużym zainteresowaniu inwestorów, co w szerokiej perspektywie oznacza większą liczbę miejsc pracy dla naszych mieszkańców.
9.jpg
Droga powiatowa Zaborze-Przybynów po remoncie z nowym idealnie równym asfaltem

W roku 2016 zanotowano najniższy w historii Powiatu poziom bezrobocia. Obecnie stopa bezrobocia wynosi zaledwie 11,2%. Jest to obniżenie o kolejne dwa punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku (13,4%). Na uwagę zasługuje fakt, że odpowiednie działania w sferze zwalczania bezrobocia podejmuje Zarząd Powiatu Myszkowskiego w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy jako jednostką organizacyjną. Widzimy pierwsze owoce skutecznej polityki aktywizującej tereny inwestycyjne Powiatu. Warto dodać, że w latach 2015-2016 PUP przeznaczył 22 509 885 zł na pomoc osobom bezrobotnym.”
Przypomnijmy, że Pola Będuskie to obszar, który Powiat Myszkowski przygotował do prowadzenia działalności gospodarczej. Ich ogromną zaletą jest bardzo dobre położenie. Ponadto nabywcy mają do dyspozycji w pełni uzbrojone tereny z siecią dróg wewnętrznych, odwodnieniem, siecią elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Budowana właśnie obwodnica jeszcze wzbogaci atrakcyjność inwestycyjną całego obszaru.

10.jpg
Budowa ciągu pieszo-jezdnego przed Zespołem Szkół nr 1 w Myszkowie;
tu: Zarząd Powiatu wizytuje inwestycje

Malejące zadłużenie – lepszy stan finansów powiatowych

O stanach finansów jednostki samorządowej świadczy między innymi poziom zadłużenia, wynikający najczęściej z zaciągniętych wcześniej kredytów. Polityka Zarządu Powiatu Myszkowskiego zmierza do regularnego zmniejszania stanu zadłużenia. Dobitnie świadczy o tym realizacja inwestycji powiatowych z wykorzystaniem środków pozyskanych z zewnątrz lub własnych, zamiast sięgania po kosztowne kredyty.

- Naszym celem jest zrealizowanie jak największej ilości inwestycji jak najmniejszym kosztem. Kredyt inwestycyjny jest niejednokrotnie bardzo potrzebny i staje się nieraz jedynym rozwiązaniem. Mimo to koncentrujemy nasze działania na tym, aby w jak największym stopniu korzystać z możliwości dofinansowania inwestycji ze środków unijnych lub innych i wspierać je własnym budżetem. Dlatego składamy wnioski i pozyskujemy dofinansowanie. Dzięki temu możemy unikać kolejnego kredytowania, a budżet nie jest obciążony koniecznością dodatkowych spłat- mówi Starosta Dariusz Lasecki.
O tym, że słowa Starosty w pełni pokrywają się ze stanem faktycznym świadczą dane liczbowe.

Na początku obecnej kadencji, w grudniu 2014 roku zadłużenie Powiatu wynosiło 16.894.570 zł. Obecnie, według stanu na dzień 30 września 2016 r. zadłużenie wynikające z zaciągniętych wcześniej kredytów wynosi 14.474.570. Co oznacza, że Powiat Myszkowski obniżył w obecnej kadencji stan zadłużenia aż o 2.420.000 zł.

11.jpg
Tak prezentuje się ukończony ciąg pieszo-jezdny w ZS nr 1  kostką brukową

12.jpg
Nowowybudowana hala do zajęć praktycznych – inwestycja Powiatu z 2015 roku w ZS nr 1

13.jpg
Otwarcie kompleksu gastronomiczno-hotelarksiego w Zespole Szkół w Żarkach

14.jpg
W nowym kompleksie uczniowie ZS w Żarkach uczą się zawodu

15.jpg
W nowym kompleksie uczniowie ZS w Żarkach uczą się zawodu

Mimo braku wysokiego wielomilionowego kredytowania (jedynie w 2015 r. Powiat Myszkowski zaciągnął kredyt na 520 tys. zł), w czasie minionych dwóch lat udało się zrealizować wiele inwestycji.

Remont szpitala powiatowego – lepsza jakość usług medycznych

Rok 2015 był okresem dużej inwestycji w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie. Przebudowano Oddział Dziecięcy w zakresie adaptacji starej części budynku szpitalnego.
Powiat Myszkowski przekazał na inwestycję prawie 1,5 mln zł.

Przebudowa Oddziału Dziecięcego to przede wszystkim wynik zaangażowania Zarządu Powiatu Myszkowskiego, który po przeanalizowaniu aktualnego stanu poszczególnych sektorów Szpitala, zaproponował przeznaczenie środków z budżetu powiatu na tę inwestycję jako najpilniejszą.
Dzięki temu dziś Oddział prezentuje się wspaniale. Wystarczy wejść do zupełnie nowych, świetnie wyposażonych, kolorowych i pełnych światła pomieszczeń, aby przekonać się, że dzieci trafiające do myszkowskiego Szpitala mają zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 505 271,58 zł, w tym dofinansowanie Powiatu Myszkowskiego – 1 473 957,04 zł, a środki własne Szpitala – 31 314,54 zł.
W trakcie modernizacji wykonano m.in. roboty budowlane o charakterze konstrukcyjnym i wykończeniowym; powstały nowe instalacje sanitarne, ciepłej wody i centralnego ogrzewania; zamontowana została instalacja elektryczna i wentylacji mechanicznej.
Na uwagę zasługuje fakt, że Oddział rozlokowany jest na dwóch kondygnacjach. Na I piętrze znajduje się Pododdział Dzieci Młodszych, gdzie zgromadzono 18 łóżek. Piętro wyżej jest Pododdział Dzieci Starszych z 11 łóżkami.
Pododdział Dzieci Młodszych tworzy 5 sal chorych, w tym jedna sala wzmożonego nadzoru z dyżurką pielęgniarską, jedna izolatka, śluza, pokój zabiegowy, punkt pielęgniarski, pokój ordynatora, pokój rodziców z łazienką, pokój lekarzy z łazienką personelu, kuchnia mleczna i in.
Pododdział Dzieci Starszych to 3 sale chorych – każda z węzłem sanitarnym, gabinet zabiegowy, pokój pielęgniarki oddziałowej, kuchenka oddziałowa, pokój przygotowawczy, punkt pielęgniarski i in.
Pododdziały dostępne są dla osób niepełnosprawnych.

Ta ważna inwestycja w dużej mierze zmieniła oblicze myszkowskiego Szpitala, który z roku na rok staje się coraz bardziej okazały i reprezentacyjny.

16.jpg
Otwarcie wyremontowanego Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie

17.jpg
Ze środków Powiatu Myszkowskiego zakupiono karetkę dla szpitala, druga została kupiona z budżetu Województwa; w przyszłym roku Powiat kupi kolejny pojazd; dzięki temu Szpital w Myszkowie będzie dysponował trzema nowymi karetkami

18.jpg
Szpital: trwają prace na Oddziale Dziecięcym, do otwarcia jeszcze daleko, ale Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki z Zarządem wizytuje inwestycję

Obecnie trwa inwestycja pod nazwą Przebudowa starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie Etap III – Interna I piętro, Endoskopia, Apteka, Korytarz. Powiat Myszkowski przeznaczył na te prace 800 tys. zł w 2016 r. Na rok następny zaplanowana jest kwota 2 milionów zł.


Inwestycje drogowe – lepsza sieć komunikacyjna

W dziedzinie budownictwa drogowego Powiat Myszkowski w ciągu minionych dwóch lat zanotował wyniki na poziomie ok. 7,7 mln zł przeznaczonych na inwestycje drogowe. Stan sieci drogowej znacznie się poprawił, a kolejne inwestycje już są zaplanowane. Wykonano remonty i budowy na długości 13,9 km dróg powiatowych oraz 6 km chodników.
W wyniku decyzji Zarządu Powiatu, w każdej gminie były i są prowadzone prace drogowe. Należy przy tym mocno podkreślić, że większość tych inwestycji została dofinansowana ze środków zewnętrznych.

19.jpg
Siłownia w Zespole Szkół nr 1 z nową posadzką i sprzętem

- Inwestycje drogowe zawsze były jednym z priorytetów powiatowej gospodarki. Stan dróg powiatowych ma wielkie znaczenie dla całego systemu komunikacyjnego. Drogi o statusie powiatowym łączą gminy i miejscowości oraz stanowią ważną nic tranzytową. Troska o ich stan jest więc czymś naturalnym. Dbamy o to, aby inwestycje przebiegały sprawnie i prezentowały wysoki poziom jakościowy. Dlatego jako Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolujemy postępy prac budowlanych i remontowych. Oczywiście, zależy nam także na dobrym finansowaniu inwestycji drogowych, więc staramy się pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych, czy to z budżetu województwa, czy państwa. Bardzo ważna jest współpraca z gminami naszego Powiatu. Systematycznie prowadzimy rozmowy i negocjacje z burmistrzami i wójtami, czego wynikiem są inwestycje powiatowe współfinansowane przez gminy - mówi Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

20.jpg
Na drodze Poraj-Jastrząb, gdzie wybudowano nowy chodnik – wspólnie z Gminą Poraj; tu – na zdjęciu Zarząd Powiatu z Wójtem Łukaszem Stacherą

Rok 2015

- wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1013 S Biskupice-Zaborze-Przybynów ETAP II na odcinku Zaborze-granica z powiatem częstochowskim na długości – 2.050 km
 – 490.362,88 zł brutto (środki Powiatu Myszkowskiego)

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3807 S odcinek Bliżyce – Sokolniki na długości – 1,950 km; koszt: 1.217.513,56 zł (środki budżetu państwa)
1.217.513,00 zł (środki z Budżetu Państwa – usuwanie klęsk żywiołowych)
0,56 zł (środki Powiatu Myszkowskiego)

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3807 S odcinek Bliżyce-Sokolniki – na długości 1,898 m; koszt: 290.631,39 zł
290.631,39 zł brutto (w tym roboty dodatkowe 51.631,06 zł brutto)
145.315,70 zł (środki z Gminy Niegowa)
145.315,69 (środki Powiatu Myszkowskiego)

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1010 S Dębowiec – Choroń odcinek od granicy z powiatem częstochowskim przez miejscowość Dębowiec na długości 930 m, koszt:
287.069,04  zł brutto (w tym roboty dodatkowe 135.678,84 zł brutto)  (środki Powiatu Myszkowskiego)

- budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 1012 S na odcinku Poraj – Jastrząb ETAP II na długości 818 m; (udział Gminy Poraj w wysokości 50%). Inwestycja w cyklu dwuletnim. W 2016 r. – środki Powiatu Myszkowskiego 150.000 zł.; środki Gminy Poraj – 350.000 zł.
 koszt: 546.127,71 zł brutto
546.127,71 zł brutto ( wtym roboty dodatkowe 81.605,20  zł brutto)
273.063,60 zł (środki z Gminy Poraj)
273.064,11 zł (środki Powiatu Myszkowskiego)

-  Wykonanie odwodnienia DP Nr 3806 S w m. Moczydło
14.637,27 zł brutto (środki Powiatu Myszkowskiego)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713 S ” Niegowa – Kotowice – Włodowice odcinek od skrzyżowania z DW 792 w m. Kotowice na odcinku 333 m.
85.246,64  zł brutto (środki Powiatu Myszkowskiego)

21.jpg
Taką drogą mieszkańcy jeździli z Kuźnicy do Lgoty Mokrzeszy…

22.jpg
A po takiej jeżdżą dziś – nowy asfalt, pobocza i zjazdy

Rok 2016

- budowa chodnika w miejscowości Trzebniów w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3806S na odcinku 1300 mb; koszt:
295.066,05 zł brutto
147.533,00 zł (środki z Gminy Niegowa)
147.533,05 zł (środki Powiatu Myszkowskiego)

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3210S odcinek od skrzyżowania z DK-1 Wojsławice -Cynków na długości 4,520 km; koszt:
1.102.143,80 zł brutto
866.867,65 zł (środki z Budżetu Państwa – usuwanie klęsk żywiołowych)
235.276,15 zł (środki Powiatu Myszkowskiego)

- budowa chodnika w Pińczycach , ulica Ogrodowa w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3803S na długości 785 m, koszt:
151.863,08 zł
Gmina Koziegłowy zobowiązanie pokrycia 50% zadania

- budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312S na długości 990 m; koszt: 388.819,24 zł
388.819,24 zł
Gmina Koziegłowy zobowiązanie pokrycia 50% zadania

 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3800S, odc. od skrzyżowania z DW 789 – Lgota Górna-Lgota Mokrzesz-Kuźnica Nowa na długości 3,45 km; koszt:
2.013.050,35 zł
1.649.000,00 zł (środki z Budżetu Państwa – usuwanie klęsk żywiołowych)
Gmina Koziegłowy zobowiązanie pokrycia do 365.000,00 zł

23.jpg
W latach 2015-2016 Powiat Myszkowski przeznaczył łącznie 50.000 zł na zakup radiowozów dla myszkowskiej KPP

- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3809S
ul. Częstochowskiej w Żarkach na odcinku od ul. Mickiewicza do końca zabudowań na długości 245 m, koszt:
68.910,00 zł
Gmina Żarki zobowiązanie pokrycia do 37.500,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 1712S Niegowa – Ogorzelnik, odcinek ul. Bankowa w miejscowości Niegowa na długości 0,682 km; koszt:
716.028,10 zł (cena wybranej oferty)
358.014,00 zł (środki z Budżetu Państwa)
384.922,00 zł (środki Powiatu Myszkowskiego i Gminy Niegowa 50/50)

Obok wymienionych wyżej inwestycji powiatowych, należy dodać ważną inwestycję, prowadzoną przez Wojewódzki Zarząd Dróg. Jest nią obwodnica Myszkowa. Dzięki działaniom Zarządu Powiatu Myszkowskiego ze Starostą Dariuszem Laseckim - w pierwszej kolejności będzie wykonany odcinek przy ul. Pułaskiego, przebiegający przez zrewitalizowane tereny inwestycyjne, przeznaczone przez Powiat Myszkowski na sprzedaż.
Odcinek projektowanej obwodnicy wynosi 8,4 km relacji DW 791 Myszków - Mrzygłód (ul. Zawiercka). Planowany termin zakończenia inwestycji 31.12.2017 r. Szacunkowy koszt budowy ok. 100,0 mln.

24.jpg
Tak prezentują się obecnie wyremontowane i świetnie wyposażone sale na Oddziale Pediatrycznym

25.jpg
 Tak prezentują się obecnie wyremontowane i świetnie wyposażone sale na Oddziale Pediatrycznym

Inwestycje w szkolnictwie – lepsze warunki nauki i start w dorosłość

Zarząd Powiatu Myszkowskiego znaczne środki przeznaczył na remonty w szkołach ponadgimnazjalnych – zarówno te bieżące, wynikające z codziennej eksploatacji, jak i duże inwestycje poprawiające warunki pracy w szkołach. Na te cele Zarząd pozyskał środki zewnętrzne.

Na poprawę warunków kształcenia Powiat Myszkowski pozyskał łącznie ok. 8,2 miliona zł. Środki te zostaną wydatkowane na projekty miękkie dla uczniów w ramach kształcenia zawodowego, wzmocnienia potencjału edukacyjnego i infrastruktury edukacyjnej oraz kompleksową termomodernizację. Środki te częściowo już wydatkowano, pełna realizacja nastąpi w 2017 roku.

- Poziom nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Myszkowskim jest bardzo wysoki, o czym świadczą coroczne wyniki matur. Uczniowie opuszczający gimnazja wiedzą, że wybierając nasze placówki, trafiają do ośrodków gwarantujących naukę w znakomitych warunkach. Jako Zarząd Powiatu przykładamy wielką wagę do szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dbamy o to, aby oferta oświatowa była atrakcyjna i przystosowana do charakterystyki rynku pracy. Obecnie pozyskaliśmy środki na realizację dwóch projektów miękkich w szkołach oraz kompleksowych remontów, które rozpoczniemy w przyszłym roku – mówi Członek Zarządu Rafał Kępski.

W ramach inwestycji, remontów i przygotowania dokumentacji technicznej w okresie obecnej kadencji wykonano następujące prace w szkołach na kwotę blisko 805 000,000 zł (ponadto w szkołach regularnie prowadzono usługi i drobne naprawy):
Zespół Szkół w Żarkach:
- przebudowa kompleksu gastronomiczno-hotelarskiego, montaż drzwi zewnętrznych, położenie posadzki w siłowni szkolnej. Ponadto wykonano dokumentację techniczną na remont instalacji elektrycznej, na kompleksową termomodernizację z przebudową dachu oraz kształcenie zawodowe– realizacja w 2017 roku.
Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie:
- budowa hali do zajęć praktycznych, wymiana wykładziny i remont szatni, obsadzenie szkoły krzewami i drzewkami, remont pasa pieszo-jezdnego z utwardzeniem kostką brukową, wymiana ogrodzenia oraz balustrady. Dokumentacja techniczna na remont instalacji technicznej.
Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie:
- naprawa centralnego ogrzewania
Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie:
- remont w kąciku kawowym i montaż systemu antywłamaniowego


- Szkoły w naszym Powiecie cechuje bardzo dobre wyposażenie i wysoka jakość kształcenia, które gwarantuje wyspecjalizowana kadra nauczycielska. Jako Powiat mocno inwestujemy w szkolnictwo i wyposażenie szkół, bo to jest nasza przyszłość, bo chcemy, aby wszystkie placówki ponadgimnazjalne były jak najbardziej atrakcyjne dla uczniów. Młodzież kończąca gimnazja ma dziś możliwość wyboru w naszych szkołach niemal każdej dziedziny wiedzy lub zawodu. Jakość naszych placówek i ich różnorodność często przewyższa kontroferty szkół spoza Powiatu Myszkowskiego. Tutaj każdy młody człowiek znajdzie coś dla siebie. W budowaniu oferty edukacyjnej przykładamy wielką wagę do realiów i wymogów rynkowych, a szkoły monitorują bieżącą specyfikę zatrudnienia- dodaje Wicestarosta Anna Socha-Korendo

26.jpg
Powiat Myszkowski zorganizował bezpłatne badania profilaktyczne USG dla 200 dzieci pod hasłem „NIE nowotworom u dzieci”

Działalność bieżąca
Działalność inwestycyjna, wsparcie edukacji i spraw zdrowotnych to tylko najbardziej spektakularne sfery działań. Ponadto Powiat Myszkowki stale prowadzi działalność bieżącą na rzecz mieszkańców, działa na niwie sportowej i kulturalnej wspierając organizacje pozarządowe, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej, przeciwdziałaniu bezrobociu, ochrony środowiska i wiele innych.
W latach 2015 i 2016 Powiat przeznaczył łącznie 50.000 zł na zakup nowych radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
Warto dodać, że Powiat Myszkowski działa na rzecz dzieci. Dzięki specjalnej akcji profilaktycznej we współpracy Zarządu Powiatu i Fundacji McDonalda 200 dzieci zostało bezpłatnie przebadanych metodą USG. Hasło akcji brzmiało: NIE nowotworom i dzieci.

Powiat Myszkowski funkcjonuje sprawnie. Współpraca na linii Zarząd-Rada Powiatu układa się pomyślnie i stanowi fundament działalności samorządowej oraz pozwala na szybkie i sprawne wykonywanie zadań własnych Powiatu.

Ta działalność odbywa się także w ramach pracy jednostek powiatowych - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 
Zarząd Powiatu Myszkowskiego składa podziękowania Radnym Rady Powiatu Myszkowskiego, pracownikom administracji Starostwa i jednostek powiatowych oraz wszystkim, którzy angażują się w działalność samorządu powiatowego za odpowiedzialną i udaną współpracę, pełną merytorycznych dyskusji i uwag. Dzięki temu udało się tak wiele osiągnąć.

28

GRU

2016

49855

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

3_296164057.jpg

Zdjęcie: 3_296164057.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.