Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie : zwołania XXXIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 

 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 i poz. 1579 )
 
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 marca 2017 roku o godz. 10.30 XXXIV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji z dnia 23 lutego 2017 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok na drogach powiatowych.
7. Informacja Dyrektora PUP dot. sytuacji na rynku pracy, środków na aktywne formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz projektów zrealizowanych przez PUP w Myszkowie w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Myszkowskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017-2028
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myszkowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
Andrzej Jastrzębski

27

MAR

2017

76204

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.