Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Eko-Serce dla Powiatu Myszkowskiego

Od kilku miesięcy trwają starania Zarządu Powiatu Myszkowskiego, Rady i gmin o przywrócenie w Szpitalu Powiatowym oddziału kardiologii. Mając na względzie działania samorządowców Stowarzyszenie Eko-Serce przyznało Zarządowi i Radzie Powiatu Laur Życia Eko-Serca. Już jesienią może zostać rozpisany konkurs na świadczenia kardiologiczne, a wówczas myszkowski Szpital wystąpi z własną ofertą.

laur1.jpg
Uroczyste przekazanie Lauru Eko-Serca; od lewej - Dyrektor SP ZOZ Khalid Hagar, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kieras, Wiceprezes Eko-Serce Agnieszka Wołczenko, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kolasa-Gotkowska
 
Wiceprezes Stowarzyszenia Agnieszka Wołczenko przedstawiła krótką laudację i przekazała na pamiątkową statuetkę. Jest to wyraz wdzięczności za działania na rzecz kardiologii w Myszkowie. Uhonorowanie myszkowskich samorządowców przez Stowarzyszenie Eko-Serce to piękny przykład tego, jak wspólna potrzeba łączy ludzi z różnych środowisk, którzy potrafią sobie nawzajem pomagać. 
 
Jak czytamy w okolicznościowym piśmie „My, Stowarzyszenie pacjentów z Chorobami Serca i Układu Krążenia Eko-Serce w prawdziwą wdzięcznością przyjęliśmy wasze starania o utrzymanie Kliniki Serca w Waszym Powiecie. Gratulujemy takiej postawy i cieszymy się, że w tych trudnych chwilach stanęliście po naszej stronie. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania w przyszłości zakończą się sukcesem. W dowód wysokiej oceny Waszych starań o Klinikę i na dowód naszego podziękowania przyznajemy Waszej Radzie, Waszemu Zarządowi i Pracownikom Starostwa Laur Życia Eko-Serca na 2017 r.”

laur3.jpg
Wiceprezes Agnieszka Wołczenko odczytuje laudację
 
Powyższe słowa Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Mariana Saski i Wiceprezes Agnieszki Wołczenko oddają obraz usilnych starań myszkowskiego samorządu powiatowego o utrzymanie oddziału kardiologii w naszym Szpitalu. To dla mieszkańców bardzo ważna kwestia, o czym dobrze wiedzą samorządowcy w Powiecie Myszkowskim. Niestety, wyższe szczeble administracji nie zawsze podzielają ten pogląd.
 
Powiat Myszkowski w obronie kardiologii
 
Przypomnijmy, że z końcem października zawiesił działalność Oddział Kardiologiczny PAKS w myszkowskim Szpitalu. Głównym powodem zawieszenia Oddziału okazał się brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który wyjaśniał to brakiem środków. Ponadto wystąpiły drastyczne obniżki wycen świadczeń z zakresu kardiologii interwencyjnej, wskutek czego dalsze prowadzenie działalności oraz udzielanie świadczeń w sposób niezakłócony i bezpieczny dla pacjentów stało się niemożliwe. 
 
Natychmiast po otrzymaniu informacji o planowanym zawieszeniu  Zarząd Powiatu aktywnie włączył się w pomoc, mającą na celu uratowanie Oddziału. Z inicjatywy Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego w Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami PAKS, burmistrzami i wójtami gmin Powiatu, dyrekcją Szpitala Powiatowego w celu podjęcia szybkich działań, mogących utrzymać Oddział Kardiologiczny w Myszkowie.
 
- Spotykamy się dzisiaj, aby wspólnie wypracować plan działania, gdyż sytuacja jest bardzo niekorzystna dla naszych mieszkańców. Nie godzimy się na to, aby kilkaset tysięcy osób z Powiatu Myszkowskiego, Zawierciańskiego i powiatów ościennych zostało pozbawionych szybkiej obsługi kardiologicznej - mówił wówczas Starosta Dariusz Lasecki.
 
Na wniosek Zarządu samorząd powiatowy wystosował apel do Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektora śląskiego NFZ, II Wicewojewody Śląskiego i Posłów, który poparli również wójtowie i burmistrzowie gmin z Powiatu Myszkowskiego. Podjęto akcję zbierania podpisów wśród mieszkańców, jak również szeroko poinformowano media.
Wicestarosta Anna Socha-Korendo wyrażała wspólnotę interesów tutejszej społeczności i fakt, że samorządy mocno podjęły inicjatywę o utrzymanie Oddziału w Myszkowie. W akcję obok Powiatu Myszkowskiego włączyły się bowiem wszystkie Gminy.

Była to wspólna, skoordynowana akcja samorządowców w naszym Powiecie, której celem było zwrócenie uwagi wyższych szczebli administracji państwowej na to, jak poważnym problemem może być zamknięcie Oddziału.
 
Na przełomie stycznia i lutego w Myszkowie gościł – na zaproszenie Starosty Myszkowskiego - Zastępca Dyrektora NFZ Dariusz Kaczmarek, aby omówić palące kwestie kardiologii. Poinformował, że w drugiej połowie roku może nastąpić rozpisanie konkursu na świadczenia medyczne w zakresie chorób serca. Byłaby to szansa dla Szpitala na przywrócenie Oddziału Kardiologicznego.
 
Spotkanie zgromadziło wiele osób – mieszkańców, lekarzy, samorządowców – co dowodzi, z jak ważną sprawą mamy do czynienia.
Powiat Myszkowski reprezentowali także Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Członek Zarządu Rafał Kępski, Wiceprzewodniczący Rady Jan Kieras, Radni Powiatu Wiesława Machura i Józef Lazar. Spośród samorządowców obecni byli m.in. Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak i Burmistrz Żarek Klemens Podlejski.
 
Szpital w Myszkowie przygotowany na konkurs
 
Z rozmów z przedstawicielami NFZ wynika, że jedyną szansą na kardiologię w Myszkowie jest konkurs na świadczenia medyczne w tym zakresie.
 
Jak mówi Dyrektor SP ZOZ Khalid Hagar, myszkowski Szpital jest gotowy, aby przystąpić do konkursu i otworzyć oddział m.in. z kardiologią zachowawczą, hemodynamiką i elektrofizjologią. Byłaby to dla mieszkańców Powiatu Myszkowskiego i powiatów ościennych bardzo dobra wiadomość. Pozostaje czekać na ostateczną decyzję NFZ.
 
Jednak zanim zostaną przeprowadzone konkursy, musi ruszyć tzw. sieć szpitali, która jest inicjatywą Rządu. Oznacza to odejście od płacenia za pojedyncze procedury i przejście na system ryczałtowy, obejmujący całość leczenia. Szpital, który zostanie włączony do sieci będzie miał zagwarantowaną umowę z NFZ.
Dodajmy, że Szpital Powiatowy w Myszkowie został włączony do sieci jako placówka pierwszego stopnia.
 
Kardiologia w myszkowskim Szpitalu przez kilka lat leczyła i ratowała mieszkańców, obejmując swym działaniem Powiaty Myszkowski i Zawierciański wraz powiatami sąsiadującymi. Dzięki temu około 250 tysięcy osób mogło w każdej chwili skorzystać z pomocy w zakresie chorób serca i bezpośredniego zagrożenia życia. W czasie minionych trzech lat na Oddziale hospitalizowano ok. 2100 osób, a w przypadku 1200 zastosowano procedury natychmiastowo ratujące życie.  
 
laur2.jpg
Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
30
MAR
2017
69958
razy
czytano

1639/4291

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
laur1_915109260.jpg

laur1_915109260.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski