Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie : zwołania XXXVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 roku, poz. 814 i poz. 1579 )

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 maja 2017 roku o godz. 10.30  XXXVI sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,  z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji z dnia 27 kwietnia 2017 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                        i przeciwpowodziowej.
8. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017, omówienie potrzeb wykonania remontów cząstkowych dróg, zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017-2028
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Powiatu                                  w Myszkowie z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu  w Myszkowie.
14. Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
       Andrzej Jastrzębski

22

MAJ

2017

35302

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.