Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYSZKOWIE POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH, KTÓRZY WINNI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

1.  dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku
zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8. pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które niebyły skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby pragnące stworzyć dzieciom ciepło rodzinnego domu, które tego potrzebują prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
ul. Partyzantów 21 tel. 034 313 02 98; 0 34 315 79 08
e-mail: pcprmyszkow1@wp.pl
pcprplakat.bmp

01

CZE

2017

70268

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

pcprplakat_127446719.bmp

Zdjęcie: pcprplakat_127446719.bmp

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.