Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Planowane zadania inwestycyjne na 2017 rok (drogownictwo)

Planowane zadania uchwalone na 2017 rok przez Radę Powiatu przedstawiają się imponująco. Podczas sesji Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Zbigniew Cesarz, przedstawił informację o zaawansowaniu i realizacji tych zadań.

inwestycje.jpg
Obrady sesji Rady Powiatu; radni zapoznali się z informacją na temat realizacji zadań inwestycyjnych; na fotografii: Zarząd Powiatu - Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński, Jakub Grabowski, radni - Dorota Kaim Hagar, Józef Lazar, Mariusz Morawiec, Michał Trojakowski, Krzysztof Klimek; w głębi - Przewodniczący Rady Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodnicząca Grażyna Kolasa-Gotkowska i Wiceprzewodniczący Jan Kieras

Drogi w Powiecie Myszkowskim z roku na rok stają się coraz lepsze. Zarząd Powiatu od początku kadencji przyjął do realizacji wiele inwestycji drogowych, a w roku 2017 będzie ich jeszcze więcej. Nieustannie trwają prace, które już się rozpoczęły, a szereg planowanych inwestycji czeka na rozstrzygnięcie procedur przetargowych, projektów dokumentacji technicznej itp. Na niektóre inwestycje złożono wnioski do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, a także do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Działania Zarządu są prężne i na efekty poprawią jakość naszych dróg powiatowych.

Obecnie trwają prace w następujących lokalizacjach:
1. Budowa chodnika w Ludwinowie
Długość odcinka: 840 mb
Wartość robót zgodnie z umową: 237.786,10 zł
Umowę podpisano w dniu: 09.05.2017r.
Termin zakończenia inwestycji: 08.07.2017r.

2. Budowa chodnika w m. Kotowice w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1713 S
na odcinku od skrzyżowania z DW 792 do ostatniej posesji ( str. prawa)
Długość odcinka: 338,40 mb
Wartość robót zgodnie z umową : 66.485,99 zł
Termin podpisania umowy: 17.05.2017r.
Termin zakończenia inwestycji: 16.07.2017r.

3. Zabezpieczenie osuwiska na skarpie wykopu drogowego w ciągu DP Nr 1016 S relacji gr. z Powiatem Częstochowskim – Bystrzanowice - Mzurów-Skrzyż. z DP 1015 S – Niegowa – Skrzyż. z DW Nr 789 w m. Mzurów na terenie Gminy Niegowa w rejonie Posesji nr 41
Długość odcinka: około 30mb - w trakcie realizacji.
Wartość robót zgodnie z umową: 239.938,39 zł
Umowę podpisano w dniu: 19.04.2017r

Ponadto wiele inwestycji jest obecnie na etapie postępowania przetargowego, opracowywania dokumentacji technicznej projektu lub uzgodnień z właścicielami terenów. Niektóre inwestycje zostały przedstawione w postaci wniosków o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie czekają na rozstrzygnięcie.

1. Budowa chodnika w Siedlcu Dużym, ulica Jana Pawła II w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2310S odc. od DK1 do Kościoła ( strona prawa)
Długość odcinka: 600 mb
Wartość robót zgodnie z kosztorysem: 202.162,03 zł
Wszczęte drugie postępowanie przetargowe( termin otwarcia ofert 19.06.2017r). Wpłynęły cztery oferty.

2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1014 S odc. od miejscowości Postaszowice ( koniec istniejącego chodnika ) do tablicy miejscowość Niegowa
Długość odcinka: 1.150 mb
Wartość robót zgodnie z kosztorysem: 441.703,57 zł
Brak zgody właścicieli terenu na wykonanie chodnika (2 odcinki)

3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania z DW 791 Masłońskie – Ostrów- Przybynów do skrzyżowania z DP Nr 3809 S
Długość odcinka: 5.320 mb - dokumentacja projektowa -w trakcie realizacji.
Wartość dokumentacji projektowej: 277.980,00 zł
Umowę podpisano w dniu: 07.04.2017
Termin zakończenia: 26.12.2017r

4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1012S Poraj- Jastrząb- Gęzyn, ETAP III
Wpłynęło pismo Urzędu Gminy Poraj z propozycją wprowadzenia zadania jako dwuletniego na lata 2017-2018, współfinansowane przez Gminę Poraj w 2018r. Wykonano nowy kosztorys z podziałem zadania na lata 2017-2018 i skierowano celem akceptacji na Zarząd Powiatu i Urzędu Gminy Poraj.

5. Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej
Nr 2312 S odc. od DK1 do ul. Szkolnej strona prawa
Długość odcinka: 1.100 mb
Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego.

6. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1715 S w km 0+ 887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada) oraz nawierzchni i obiektu mostowego
Zlecona dokumentacja techniczna. W trakcie opracowywania.
Termin wykonania: 16.10.2017r
Wartość zadania: 183.270,00 zł

7. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1713 S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika
Zlecona dokumentacja techniczna. W trakcie opracowywania
Termin wykonania: 19.09.2017r.
Wartość zadania: 127.000,00 zł

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 S ul. Siewierska w Pińczycach
odc. od skrzyżowania z DP 3804S (szkoła) do nowej nawierzchni
Długość odcinka:772 mb
Otrzymano dofinansowanie z FOGR w wysokości 154 tyś zł. Podpisano umowę
na dofinansowanie. Złożono dokumenty celem akceptacji w Urzędzie Marszałkowskim.
Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego.

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 S ul. Siewierska w Pińczycach
odc. od skrzyżowania z DP 3804S (szkoła) do nowej nawierzchni-pozostała część drogi-usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Długość odcinka; 1,000 mb
Wniosek złożony do Urzędu Wojewódzkiego.

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017S odcinek gr. z powiatem częstochowskim – Kamionka- Sokolniki- Kroczyce gr. z pow. zawierciańskim od km 0+800 do 2+850 Odcinek od skrzyżowania z pow. częstochowskim – do skrzyżowania z DP Nr 3807 S- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Długość odcinka: 2,050 mb
Wniosek złożony do Urzędu Wojewódzkiego.

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń – Przybynów- Wysoka Lelowska – Żarki odc. od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach
Długość odcinka: 670 mb
Wniosek złożony do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019.
Wniosek na liście rezerwowej.

12. Poszerzenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1013S ul. Wojska Polskiego w miejscowości Przybynów w ramach przebudowy DP 1013S
Długość odcinka: 278 mb
Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe.

28

CZE

2017

64488

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

inwestycje_602450980.jpg

Zdjęcie: inwestycje_602450980.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.