Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie : zwołania XLV sesji Rady Powiatu w Myszkowie
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1868)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 listopada 2017 roku o godz. 10.30  XLV sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,                z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego położonej w Myszkowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego położonej w Myszkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywani pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji Narodowej zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017 ze środków Ministra Edukacji Narodowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017-2028.
18. Przyjęcie protokołów XLIII sesji z dnia 26 października 2017 roku i XLIV nadzwyczajnej sesji z dnia 21 listopada 2017 roku..
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
 Andrzej Jastrzębski

23

LIS

2017

23193

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.