Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 lutego 2018 roku
w sprawie : zwołania XLVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1868)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 22 lutego 2018 roku o godz. 10.30  XLVIII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,                z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Myszkowskiego za rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myszkowskiego oraz trybu przeprowadzanie kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018 – 2028.
11. Przyjęcie protokołu XLVII sesji z dnia 25 stycznia 2018 roku.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Andrzej Jastrzębski

16

LUT

2018

66367

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.