Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z z 2017 roku, poz. 60 z późn. zm.) ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Składanie ofert:
Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 15.03.2018 r. do godziny 15.00 w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42- 300 Myszków

lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek o treści:
„Organizacje pozarządowe – Konkurs ofert 2018 na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie kultury i sztuki”

bądź:

„Organizacje pozarządowe – Konkurs ofert 2018 na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej”

Wszelkich informacji udziela Biuro Promocji, Kultury i Sportu, pok. 405, tel. 34 315 91 49


Potrzebne załączniki można pobrać poniżej:

Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie o konkursie
Oferta zadania publicznego: Wzór oferty
Wzór umowy: Wzór umowy
Wzór sprawozdania: Wzór sprawozdania


22

LUT

2018

93212

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.